Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

Firma EPLAN rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal a tím posiluje svoji pozici globálního poskytovatele digitálních dat k přístrojům a součástkám od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data k přibližně 700 000 produktů a 1,2 milionu jejich konfiguračních variant od více než 240 výrobců. Navíc již více než dva roky umožňuje přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. Data se tak stala přístupná pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. Výrobci přístrojů a zařízení zahrnutých do aplikace EPLAN Data Portal tak rozšířili dosah své nabídky. 

Data pro systémy řízení výroby a zásobování

Spolehlivá komerční data jsou od nové verze uvedené před rokem v květnu dostupná také pro všechny uživatele ERP, PDM a PLM – pro individuální stažení jednotlivých souborů nebo jako kompletní balíčky dat. Všichni zájemci se mohou registrovat online a přístup k datům získají zcela zdarma, nezávisle na tom, zda používají systémy od firmy EPLAN. V oblasti plánování výroby (ERP – Enterprise Resource Planning) a správy produktových dat (PDM – Product Data Management, PLM – Product Lifecycle Management) jsou plně zpřístupněna všechna komerční data, včetně objednacích čísel, typových čísel a popisných informací. Tato data byla dříve přístupná jen uživatelům systému EPLAN.

Obr. 1. Firma Eplan, dodavatel řešení, již rok nabízí pro všechny uživatele rozšíření výstupních formátů aplikace EPLAN Data Portal 

Aplikace EPLAN Data Portal tedy funguje jako jednotný zdroj dat od různých výrobců, takže složité a zdlouhavé vyhledávání ověřených dat již není nutné. 

Zdarma také data pro AutoCAD

V aplikaci EPLAN Data Portal jsou tedy schémata dostupná též ve formátu DXF pro AutoCAD, a konstruktéři je tak v prostředí AutoCAD již nemusí znovu kreslit. Nyní po vyplnění registračního formuláře ke grafickým datům pro PLC, měniče frekvence, bezpečnostní spínače a mnohé další přístroje získají zcela volný přístup. To při konstruování a tvorbě dokumentace ušetří mnoho času. Přístroje a zařízení jsou graficky začleněny do výkresů sestav a v následujícím kroku jsou konstruktéry doplněny odpovídajícími elektrotechnickými informacemi. 

Uživatelské hodnocení jako ukazatel kvality

Obr. 2. Uživatelé mohou sami hodnotit kvalitu dodávaných dat

Dalším krokem ke zvyšování kvality dat je zcela nová funkce uživatelského hodnocení. Podobně jako na jiných portálech, např. v portálu Amazon, umožňuje uživatelům ohodnotit nabízený obsah udělením hvězdiček (obr. 2). Cílem je však ohodnotit a klasifikovat obsah a kvalitu vložených digitálních dat přístrojů, např. jejich úplnost, správnost a aktuálnost, nikoliv přístroje samotné. V dané komunitě tak mohou uživatelé při své každodenní práci poskytovat cennou zpětnou vazbu, která usnadňuje ostatním uživatelům orientaci v nabídce a zároveň pomáhá výrobcům zdokonalovat obsah jejich přístrojových dat. Uživatelé tudíž mohou sami ovlivňovat kvalitu přístrojových dat. 

Výhled do budoucnosti

Zkušenosti uživatelů, stejně jako snadné použití a jednoduchost – v kombinaci se správným obsahem – jsou rozhodující pro budoucí cloudové aplikace. Od dubna je dostupná vývojářská verze Lab Version nového rozhraní EPLAN Data Portal, která umožňuje uživatelům navrhované rozhraní přímo testovat. Ať chtějí testovat nové funkce pro vyhledávání, nebo se chtějí seznámit s novým přehledovým zobrazením, v Lab Version mají vše k dispozici. Lab Version bude průběžně rozšiřovány o nově uváděné verze, které budou ihned připraveny k testování. EPLAN tak dává uživatelům možnost nahlédnout do zákulisí svého vývoje. Přesvědčte se sami na www.eplandataportal.com

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)