Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Přístup ke strojům a zařízením na dálku přes mobilní sítě

Nabídka produktů řad Teleservice a Telecontrol pro údržbu a dia­gnostiku strojů a strojních zařízení a jejich ovládání na dálku je roz­šířena o tři nové produkty umožňující realizovat tyto funkce přes síť GSM nebo internet.
 
Komunikační procesor CP 1242-7 přidává do PLC Simatic S7-1200 rozhraní pro sítě GSM/GPRS a internet. Provozovatelé různých za­řízení tak mohou se standardní kartou SIM hospodárně sledovat, diagnostikovat, udržovat a řídit vzdálené provozní stanice kde­koliv na světě s využitím GPRS. Zařízení informuje o svém stavu prostřednictvím služby SMS. Ke spojení se zařízením přes inter­net musí být na příslušném počí­tači nainstalován software Step 7 V11. Zavést lze také spojení typu M2M, při němž jsou fyzicky oddělená zařízení spojena přímo mezi sebou a jejich chod je koordinován.
 
Software řídicí stanice Telecontrol Server Basic vykonává ve vzta­hu k řídicím systémům Simatic S7-200 a Simatic S7-1200 funkci ser­veru OPC připojeného přes mobilní síť. Lze tak shromažďovat údaje z až 5 000 připojených stanic a přes rozhraní OPC je zpřístupňovat systémům HMI a SCADA např. pro nepřetržitou výměnu údajů nebo pro centrální sledování zařízení v infrastrukturních soustavách, jako jsou vodárenské nebo kanalizační sítě.
 
Třetí novinkou je Teleservice Adapter IE Basic s modulem Teleser­vice Module GSM vytáčená spojení umožňující udržovat PLC řady Simatic S7 na dálku prostřednictvím mobilní sítě.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com