Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Přístup k systémům SCADA z mobilních zařízení

Společnost Siemens v nejnovější verzi V7.3 svého softwaru Simatic WinCC rozšířila jeho funkční schopnosti a přidala volitelnou nadstavbu Simatic WinCC/WebUX V7.3 pro přístup k úlohám SCADA z mobilních zařízení.

 
Nadstavba Simatic Win-CC/WebUX V7.3 jde nad rámec současných běžných dispečerských systémů, jejichž funkce rozšiřuje o možnost variabilního přístupu k provozním údajům prostřednictvím internetu a z mobilních zařízení. Lze ji využít ve všech odvětvích průmyslu a je přínosná pro široké spektrum uživatelů. Potřebné webové stránky se konfigurují v prostředí WinCC Designer, k jehož zvládnutí není nutné žádné zvláštní školení. Uživatel si může zvolit, které informace jsou pro něj užitečné a v jaké podobě mu mají být prezentovány, a to nezávisle na tom, zda k nim přistupuje z tabletu, mobilního telefonu nebo počítače. Nová nadstavba mimoto umožňuje obsluhovat vzdálená provozní zařízení. Uživatel pro ně může na dálku např. určit postup spouštění, zadat žádané hodnoty řízených veličin apod.
 
Nadstavba Simatic WinCC/WebUX V7.3 není závislá na výpočetní platformě a typu webového prohlížeče a nevyžaduje instalaci klientského programu. K zabezpečení komunikace jsou v rámci webových standardů (HTML5, SVG) zavedeny mechanismy HTTPS a SSL. V prostředí WinCC je integrována správa uživatelů.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz