Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Přístroje společnosti Moxa pro inteligentní dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy hrají významnou roli při stavbě moderní sítě pozemních komunikací. Obecně lze říci, že zahrnují komunikace, signalizační zařízení a řídicí elektroniku a jsou určeny k monitorování a řízení provozu. Jejich úkolem je předcházet dopravním zácpám a poskytovat řidičům informace o alternativních trasách. Cílem je větší propustnost a bezpečnost provozu při časových a finančních úsporách.
 
Systémy pro silniční dopravu se skládají z mnoha podsystémů, mezi které patří světelné dopravní značení, dopravní informační displeje, zařízení pro vzdálený videomonitoring a analýzu stavu dopravy a energetické rozvodné sítě. Dopravní řídicí a informační systémy tvoří nejdůležitější a zároveň nejnákladnější složku inteligentních dopravních systémů. Pro správné a efektivní fungování dopravní signalizace, detektorů vozidel, velkoplošných informačních panelů a dohledových kamer ve skupině několika přilehlých křižovatek je nezbytné je vzájemně koordinovat inteligentními vestavnými řídicími systémy.
 
Detektory vozidel shromažďují údaje o jejich počtu, rychlosti a hustotě provozu a odesílají je do vestavného počítače prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě.
 
Vestavné počítače mají funkci tzv. řadiče, který je „mozkem“ celého systému řídícího provoz. Tyto řadiče analyzují získané údaje a vyhodnocují aktuální situaci. Na základě získaných dynamických dat a statických parametrů rozhodují o změně dopravního značení pro jednotlivé dopravní pásy a pomáhají předcházet dopravním zácpám.
 
Řadiče dále posílají informace o aktuálních průjezdních dobách a navrhovaných alternativních trasách na proměnné informační displeje a varují řidiče při vzniku náhlých dopravních komplikací.
 
Největším problémem v tomto oboru je spolehlivost systému. Vzhledem k důležitosti nepřetržitého řízení provozu není možné, aby systém přestal náhle fungovat v důsledku výpadku dodávky elektrické energie nebo při přerušení komunikačního spojení. Protože se dopravní situace mění podle denní doby a počasí, a navíc může dopravní nehoda vyvolat nepředvídatelné změny, musí být systém pro řešení mimořádných událostí doplněn o vzdálený dohled.
 
Jen dopravní systém založený na jednotné a spolehlivé síťové infrastruktuře a promyšlené řídicí a informační strategii může mít potřebnou efektivitu. Jaké požadavky mají splnit zařízení vhodná k vytvoření takového systému, uvádí následující přehled:
  • monitorování v reálném čase a záznam obrazu pro získání informací o skutečné dopravní situaci a pro zpětnou analýzu při optimalizaci systému,
  • bezdrátová síť pro synchronizaci informací mezi řadiči v jednotlivých dopravních uzlech, která pomáhá šetřit náklady na kabeláž nebo může být záložní alternativou k pevné kabelové síti,
  • schopnost vestavných počítačů zpracovávat vstupní signály v reálném čase a rozhodovat o optimálním řízení provozu,
  • redundantní napájení a komunikace – u inteligentních dopravních systémů jsou velmi důležité, protože zajišťují jejich nepřetržitý provoz,
  • velký rozsah provozních teplot pro možnost provozovat zařízení i v extrémních klimatických podmínkách s teplotami v rozsahu –40 až +75 °C.
Stěžejními požadavky inteligentních dopravních systémů jsou stabilita a spolehlivost komunikace po síti. Pro jejich zajištění je vhodné kombinovat pokud možno pouze zařízení od jednoho výrobce; tím nevznikají problémy s nekompatibilitou a zjednodušuje se řešení případných obtíží. V současné době je pouze několik dodavatelů, jejichž sortiment pokrývá široké spektrum potřebných zařízení a zároveň splňuje zmíněné požadavky na spolehlivost a provozní podmínky. Společnost Moxa je výrobcem rozsáhlého množství průmyslových síťových zařízení pro řízení a správu dopravních informací ve vzájemně propojených lokalitách. Patří mezi ně:
  • převodníky sériové linky na Ethernet nebo bezdrátovou síť WiFi pro připojení detektorů vozidel nebo proměnných informačních displejů prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě LAN,
  • průmyslové bezdrátové přístupové body pro bezdrátové připojení zařízení s kabelovým rozhraním LAN,
  • průmyslové ethernetové přepínače s možností redundance síťového spojení a napájení a s odolností potřebnou pro provoz v nepříznivém prostředí,
  • vestavné počítače pro lokální zpracování dynamických dat a řízení v reálném čase,
  • videoservery s možností přenášet videozáznam z provozu v reálném čase po síti LAN a s funkcemi pro záznam a automatické odesílání varování a snímků při externích signálech.
Komunikační zařízení a vestavné počítače pro inteligentní dopravní systémy, které vyvíjí a vyrábí společnost Moxa, je možné zakoupit u společnosti Elvac IPC s. r. o.
 
Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách www.moxa.cz.
 
Ing. Michal Kahánek,
ELVAC IPC s. r. o.
 
Obr. 1. Přístroje společnosti Moxa v inteligentních systémech řízení silniční dopravy