Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Přístroje společnosti Moxa pro inteligentní dopravní systémy

Inteligentní dopravní systémy hrají významnou roli při stavbě moderní sítě pozemních komunikací. Obecně lze říci, že zahrnují komunikace, signalizační zařízení a řídicí elektroniku a jsou určeny k monitorování a řízení provozu. Jejich úkolem je předcházet dopravním zácpám a poskytovat řidičům informace o alternativních trasách. Cílem je větší propustnost a bezpečnost provozu při časových a finančních úsporách.
 
Systémy pro silniční dopravu se skládají z mnoha podsystémů, mezi které patří světelné dopravní značení, dopravní informační displeje, zařízení pro vzdálený videomonitoring a analýzu stavu dopravy a energetické rozvodné sítě. Dopravní řídicí a informační systémy tvoří nejdůležitější a zároveň nejnákladnější složku inteligentních dopravních systémů. Pro správné a efektivní fungování dopravní signalizace, detektorů vozidel, velkoplošných informačních panelů a dohledových kamer ve skupině několika přilehlých křižovatek je nezbytné je vzájemně koordinovat inteligentními vestavnými řídicími systémy.
 
Detektory vozidel shromažďují údaje o jejich počtu, rychlosti a hustotě provozu a odesílají je do vestavného počítače prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě.
 
Vestavné počítače mají funkci tzv. řadiče, který je „mozkem“ celého systému řídícího provoz. Tyto řadiče analyzují získané údaje a vyhodnocují aktuální situaci. Na základě získaných dynamických dat a statických parametrů rozhodují o změně dopravního značení pro jednotlivé dopravní pásy a pomáhají předcházet dopravním zácpám.
 
Řadiče dále posílají informace o aktuálních průjezdních dobách a navrhovaných alternativních trasách na proměnné informační displeje a varují řidiče při vzniku náhlých dopravních komplikací.
 
Největším problémem v tomto oboru je spolehlivost systému. Vzhledem k důležitosti nepřetržitého řízení provozu není možné, aby systém přestal náhle fungovat v důsledku výpadku dodávky elektrické energie nebo při přerušení komunikačního spojení. Protože se dopravní situace mění podle denní doby a počasí, a navíc může dopravní nehoda vyvolat nepředvídatelné změny, musí být systém pro řešení mimořádných událostí doplněn o vzdálený dohled.
 
Jen dopravní systém založený na jednotné a spolehlivé síťové infrastruktuře a promyšlené řídicí a informační strategii může mít potřebnou efektivitu. Jaké požadavky mají splnit zařízení vhodná k vytvoření takového systému, uvádí následující přehled:
  • monitorování v reálném čase a záznam obrazu pro získání informací o skutečné dopravní situaci a pro zpětnou analýzu při optimalizaci systému,
  • bezdrátová síť pro synchronizaci informací mezi řadiči v jednotlivých dopravních uzlech, která pomáhá šetřit náklady na kabeláž nebo může být záložní alternativou k pevné kabelové síti,
  • schopnost vestavných počítačů zpracovávat vstupní signály v reálném čase a rozhodovat o optimálním řízení provozu,
  • redundantní napájení a komunikace – u inteligentních dopravních systémů jsou velmi důležité, protože zajišťují jejich nepřetržitý provoz,
  • velký rozsah provozních teplot pro možnost provozovat zařízení i v extrémních klimatických podmínkách s teplotami v rozsahu –40 až +75 °C.
Stěžejními požadavky inteligentních dopravních systémů jsou stabilita a spolehlivost komunikace po síti. Pro jejich zajištění je vhodné kombinovat pokud možno pouze zařízení od jednoho výrobce; tím nevznikají problémy s nekompatibilitou a zjednodušuje se řešení případných obtíží. V současné době je pouze několik dodavatelů, jejichž sortiment pokrývá široké spektrum potřebných zařízení a zároveň splňuje zmíněné požadavky na spolehlivost a provozní podmínky. Společnost Moxa je výrobcem rozsáhlého množství průmyslových síťových zařízení pro řízení a správu dopravních informací ve vzájemně propojených lokalitách. Patří mezi ně:
  • převodníky sériové linky na Ethernet nebo bezdrátovou síť WiFi pro připojení detektorů vozidel nebo proměnných informačních displejů prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě LAN,
  • průmyslové bezdrátové přístupové body pro bezdrátové připojení zařízení s kabelovým rozhraním LAN,
  • průmyslové ethernetové přepínače s možností redundance síťového spojení a napájení a s odolností potřebnou pro provoz v nepříznivém prostředí,
  • vestavné počítače pro lokální zpracování dynamických dat a řízení v reálném čase,
  • videoservery s možností přenášet videozáznam z provozu v reálném čase po síti LAN a s funkcemi pro záznam a automatické odesílání varování a snímků při externích signálech.
Komunikační zařízení a vestavné počítače pro inteligentní dopravní systémy, které vyvíjí a vyrábí společnost Moxa, je možné zakoupit u společnosti Elvac IPC s. r. o.
 
Podrobnější informace lze získat na internetových stránkách www.moxa.cz.
 
Ing. Michal Kahánek,
ELVAC IPC s. r. o.
 
Obr. 1. Přístroje společnosti Moxa v inteligentních systémech řízení silniční dopravy