Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přístroje se značkou Testo pro měření v praxi

Měřicí přístroje německé společnosti Testo jsou na našem trhu známy již více než padesát let. Postupně si získaly důvěru v mnoha odvětvích zejména svou spolehlivostí a výbornými užitnými vlastnostmi. V poslední době se jednoznačně prosazují i v oblasti termografie a stacionární měřicí techniky.
 
Nová generace výrobků vznikla na základě neustálých inovací, které umožňují používat přístroje v širokém spektru technických řešení, od standardních měření až po měření přizpůsobená požadavkům speciálních průmyslových odvětví s navázností na moderní komunikační techniku. Široká nabídka různých přístrojů zaručuje flexibilitu a spolehlivé řešení všech měřicích úloh (obr. 1).
 

Přesné měření klimatu budov a snižování provozních nákladů

 
Správné klimatizování místností je důležité pro pocit pohody a pro výkonnost lidí. V průmyslu je vhodné klima velmi důležité pro optimální výrobu a skladování a má vliv na finální kvalitu výroby. Efektivním využitím energie lze dosáhnout mimořádných úspor. Firma Testo nyní přináší na trh novou řadu převodníků, které jsou schopny sledovat klima velmi přesně a spolehlivě. Díky přesnému měření lze např. optimálně nastavit klimatizační a ventilační zařízení, což spoří provozní náklady.
 
Vedle měření vlhkosti a teploty je pro správné klimatizování budov velmi důležité také měření tlakové diference. Pro zásobování místností požadovaným množstvím čerstvého vzduchu musí být zajištěna spolehlivá regulace přívodu vzduchu. Pomocí převodníků testo 6920 pro teplotu, testo 6621 pro vlhkost a teplotu a testo 6321 pro tlakovou diferenci je možné velmi přesně měřit a regulovat parametry, které jsou pro klima v místnosti rozhodující.
 

Převodníky pro průmysl i klimatizační techniku

 
Firma Testo nabízí jako jeden z prvních výrobců stacionární měřicí přístroje a také měřicí převodníky s různými typy rozhraní. Díky tomu je možné využívat analogové výstupy pro účely regulace a zároveň nepřetržitě monitorovat naměřené hodnoty. Nová generace měřicích převodníků je vyvinuta pro kontrolu procesů v klimatizační technice, ve výrobních provozech a v systémech tlakového vzduchu. Firma Testo nabízí přístroje vyrobené špičkovými metodami, např. za použití nanotechnologie z koloidní suspenze sol-gel. Testo je výrobcem celosvětově patentovaných senzorů vlhkosti s nejvyšší přesností, které lze použít pro měření v procesech s velkou vlhkostí, ve sterilizačních procesech, kde je třeba měřit zbytkovou vlhkost velmi suchého tlakového vzduchu až do teploty rosného bodu –90 °C) nebo vlhkost vzácných plynů.
 

Vyvinuto pro praxi

 
V měřicích převodnících je obsažen ethernetový modul v podobě „mezivrstvy“, která je do něj sendvičově vestavěna již při výrobě. Uživatel si však může snadno a rychle vybavit převodník tímto modulem i dodatečně. Díky použití konektorů vhodných pro průmysl je zachováno krytí IP65, které je dostatečné i do náročných podmínek výrobních provozů.
 

Optimální uvádění přístrojů do provozu a úspory při údržbě

 
Převodníky jsou po dodání připraveny k okamžitému použití. Prostřednictvím externího rozhraní jsou za pomoci snadno ovladatelného softwaru P2A k dispozici tyto funkce:
  • parametrizace jednotek a stupnice měření,
  • kalibrace senzorů (v jednom nebo ve dvou bodech) a kalibrace analogových výstupů,
  • záznam průběhů, historie nastavení a kalibrací v počítači.
Pro kalibrování se používají referenční měřicí přístroje testo 400 nebo testo 650, které je možné připojit postřednictvím kalibračního adaptéru k převodníku, aniž by jej bylo nutné otevírat. Pro zkalibrování převodníku stačí několik málo kroků, které obsluha zvolí v menu měřicího přístroje. Tím je dosaženo přesného a spolehlivého měření a ušetří se náklady na provoz a údržbu.
 

Propojení se systémem testo Saveris a ethernetovou sítí

 
Všechny typy převodníků je možné zapojit do automatického systému pro monitorování dat testo SaverisTM nebo do standardní ethernetové sítě. Ethernet je používán v téměř všech provozech, a proto tento způsob propojení převodníků pomocí existující sítě nevyžaduje téměř žádné náklady na instalaci.
 

Termokamery Testo pro každodenní použití v průmyslu

 
Za použití termokamer Testo lze snadno nalézt všechny typy poruch, které se projevují změnou teploty (obr. 3), např. přehřáté ložisko, vadný elektrický spoj nebo poškozené izolace v rozvodech energií. Největší předností termokamer Testo je, že standardní objektiv dodávaný ke každé termokameře má širokoúhlý záběr 32°, což umožňuje snímat z větší blízkosti. I v malém prostoru lze např. snímat obraz celého rozváděče.
 
Další nespornou výhodou termokamer Testo je vylepšený senzor a kvalitní germaniová optika pro měření i těch nejmenších teplotních rozdílů. Teplotní rozlišení, neboli nejmenší rozdíl teplot, který dokáže termokamera rozlišit, se vyjadřuje zkratkou NETD (Noise Equivalent Temperature Difference). Termokamery řady testo 881 mají NETD < 50 mK, termokamery řady testo 875 mají NETD < 80 mK.
 
Vestavěný digitální fotoaparát značně zjednodušuje dokumentaci míst měření. Termokamery se ovládají intuitivně a jsou vybaveny pěticestným joystickem a uživatelsky definovatelnými tlačítky pro rychlou volbu. Na inspekčních cestách lze k ukládání a pro správu snímků použít přehlednou strukturu adresářů.
 
Profesionální vyhodnocovací software umožňuje přesně analyzovat termogramy, od obrazových oblastí až po jednotlivé obrazové body (pixely). Menu termokamery a vyhodnocovací software IRSoft jsou v češtině. Průmyslová termografie za použití termokamer Testo šetří čas, energii a peníze a zvyšuje všeobecnou bezpečnost.
 
Obr. 1. Široká nabídka přístrojů firmy Testo
Obr. 2. Moderní převodníky firmy Testo
Obr. 3. Vada motoru zjištěná podle obrázku z termokamery: a – pohled na motor, b – obrázek z temokamery, c – termokamera testo 881