Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přístroje pro měření v energetických sítích

Společnost ELCOM , a. s., je poskytovatelem zařízení určených k měření v energetických sítích. Pro přesná měření kvality elektřiny a synchronních fázorů nabízí vlastní přístroje. Sortiment vlastních výrobků pro měření spotřeby doplňuje produkty společnosti Satec, jejímž je výhradním zástupcem pro Českou republiku a Slovensko.
 

Analyzátor kvality napětí a jednotka měření fázorů v jednom přístroji

 
Akciová společnost Elcom nově nabízí kombinaci analyzátoru kvality napětí a jednotky měření fázorů v jednom kompaktním přístroji verzí ENA470 a ENA510. Tyto přístroje zahrnují funkce analyzátoru kvality napětí třídy A, přesného přístroje pro měření fázorů a synchronizovaného záznamníku rychlých dějů s osciloskopickým záznamem. V současné době jsou jediné svého druhu na světě.
 
Přístroj ENA470 pro stacionární použití např. v předávacích místech je vestavěn do kompaktní plechové skříňky pro montáž na lištu DIN s připojením měřených signálů šroubovými svorkami. Lze jím monitorovat jeden čtyřfázový systém.
 
ENA510 je přenosný přístroj v odolném plastovém kufříku (obr. 1). Jeho konstrukce je mimořádně mechanicky odolná a vhodná pro měření v terénu. Lze jím monitorovat jeden nebo dva čtyřfázové systémy napětí a proudů, přičemž proudy jsou měřeny pomocí proudových kleští. Vestavěná dotyková obrazovka s povrchem tvrdosti 7H usnadňuje ovládání. Ke konfiguraci lze také využít dálkovou správu prostřednictvím Ethernetu nebo Wi-Fi.
 
K oběma přístrojům je standardně dodáván externí přijímač GPS, nutný pro měření fázorů podle standardu IEEE C37.118.
 

Vícenásobný elektroměr Satec BMF136

 
Přístroj BFM136 obsahuje 36 elektroměrů s odděleným měřením ve třídě přesnosti 0,5S. BFM136 měří proudy až na dvanácti třífázových vývodech nebo na 36 jednofázových vývodech. Možná je také libovolná kombinace vývodů s možností nastavit, ze kterých vývodů se energie sčítá. Proudy měří externí průvlekové transformátory nebo transformátory s rozebíratelným jádrem. Obvykle dodávané proudové transformátory jsou navrženy pro proud In/Imax v poměru 50/100 A nebo 200/400 A. Měřené veličiny zahrnují napětí, proudy, výkony, účiník (PF) a energie. Pro tyto veličiny je možné nastavit úrovně alarmu. Energie jsou sčítány odděleně pro každý specifikovaný vývod, včetně např. čtvrthodinového maxima.
 
Přístroj umožňuje pracovat s pevně nastavenými nebo časově závislými tarify (nízký nebo vysoký tarif). BFM136 dokáže zohlednit vlastnosti napěťových a proudových transformátorů (chyba převodu a chyba fáze). Komunikační rozhraní zahrnují volitelně sériovou linku, vytáčený modem, GPRS a Ethernet. Přístroj pracuje v prostředí o teplotě v rozsahu –40 až +70 °C. Je určen pro použití v budovách nebo areálech s větším počtem nezávislých odběratelů (multi-tenant facilities), jako jsou bytové domy, kancelářské budovy nebo obchodní centra. Zatím není certifikován jako fakturační elektroměr.
 
Více informací lze nalézt www.elcom.cz.
 
doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.,
Elcom , a. s.
 
Obr. 1. Přenosný přístroj ENA510 je vybaven funkcemi analyzátoru kvality napětí třídy A, přesného přístroje pro měření fázorů a synchronizovaného záznamníku rychlých dějů s osciloskopickým záznamem