Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Přístroje pro hlídání a měření polohy hladiny

Z nabídky společnosti Kobold Messring GmbH jsou v článku představeny přístroje pro zjišťování polohy hladiny kapalin i sypkých látek založené na kapacitním principu. Pro hlídání hladiny v nádržích je zde popsán také kyvadlový spínač a pro cenově přístupné použití plovákový spínač polohy hladiny sypkých látek.
 

Kapacitní hladinoměry a spínače pro kapaliny

Výhody kapacitních přístrojů pro hlídání nebo měření hladiny jsou dobře známy. Jsou vhodné pro mnoho různých kapalin, nemají pohyblivé části (nevyžadují údržbu), jsou snadno upravitelné, univerzální a mají mnoho typů procesního připojení.
 
K zjišťování polohy hladiny dodává společnost Kobold Messring GmbH dvě řady přístrojů: typ NSW pro hlídání polohy hladiny a typ NMC pro kontinuální měření s výstupem 4 až 20 mA. Délka sond je volitelná až do 4 000 mm. Podle provedení lze přístroje rozdělit do čtyř skupin:
  1. Přístroje s jednou sondou z korozivzdorné oceli s povlakem PTFE. Jsou určeny pro hlídání a měření v kovových nádržích čisté nebo splaškové vody, likérů, chemických produktů, ovocných šťáv a kapalin, kterým odolává korozivzdorná ocel i plast PTFE.
  2. Přístroje se dvěma sondami z korozivzdorné oceli s povlakem PTFE. Jsou určeny pro měření stejných kapalin jako ve skupině 1 v nekovových nádržích.
  3. Přístroje s vnitřním senzorem a okolní referenční trubkou z korozivzdorné oceli. Ty jsou určeny pro měření v nekovových nádržích a pro měření kapalin s nízkou dielektrickou konstantou, jako jsou např. minerální oleje či nafta.
  4. Přístroje pro měření médií s teplotou do 125 °C.

Elektronické vyhodnocení

Vyhodnocovací násuvný elektronický modul pro kapacitní spínače má označení Mod.Cap. Přímo nad svorkami tohoto modulu se standardním napájením je znázorněno schéma zapojení, které usnadňuje kontrolu zapojení. Čelní plocha je osazena otočným knoflíkem pro nastavení citlivosti a dvěma LED, signalizujícími stav napájení a stav sepnutí při dosažení žádané výšky hladiny.
 
Vyhodnocovací násuvný elektronický modul pro analogový výstup typu Microcap (obr. 2) je na rozdíl od modulu pro spínání vybaven čtyřřádkovým grafickým displejem. S jeho pomocí se přístroj velmi snadno nastavuje. Displej zobrazuje stav právě měřené hladiny v procentech rozsahu. Výstupní signál jednotky je 4 až 20 A a lze jej dále zpracovávat. Přístroje pro kontinuální měření mají certifikát pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Atex Ex II 1/2 GD EEx ia IIC T4.
 

Spínače pro sypké látky

 

Kapacitní, typ NSC

Kapacitní spínač NSC se vyrábí ve dvou verzích vhodných pro různé podmínky instalace. Vnitřní závit těchto přístrojů má ochrannou část, která zamezuje chybnému načítání při ulpění sypké látky. Citlivost tohoto přístroje lze nastavit prostřednictvím sklonu spínače a citlivým potenciometrem tak, aby nastavení odpovídalo typu a hustotě média nebo tvaru sila. Spínač je vhodný pro hlídání hladiny krmiva, štěrku, písku, cementu, různých prášků a minerálních produktů. Uplatní se také v potravinářství. Má certifikaci pro instalaci do výbušného prostředí.
 
Dodává se ve dvou provedeních. První z nich je verze s pevnou sondou z korozivzdorné oceli délky až 3 000 mm, která se používá k hlídání maximální hladiny. Tento typ lze v případě malého sila a malé hustoty kontrolované látky instalovat na bok sila. Druhým typem je snímač se sondou rovněž z korozivzdorné oceli propojenou s hlavicí ocelovým lanem s polyuretanovým povlakem. Délku sondy může uživatel nastavovat. Uvedený typ se používá především pro hlídání maximální polohy hladiny. Při malé hustotě látky jím lze rovněž kontrolovat minimální polohu. Přístroj se instaluje shora.
 

Kyvadlový, typ PLS

Přístroj je určen k monitorování maximální výšky hladiny pevných látek v nádržích a silech (obr. 3). Skládá se ze dvou částí: hliníkového připojovacího pouzdra s mikrospínačem a svorkovnicí a z kyvadlové tyče s kuželem. Spínač se instaluje vertikálně stranou od násypky. Při naplňování sila se vychyluje kyvadlová tyč a následně sepne mikrospínač. Přístroj se dodává také v provedení s certifikátem ATEX. Maximální délka tyče je 2 000 mm. Tento typ vyniká jednoduchou instalací a nevyžaduje žádné dodatečné napájení.
 

Plovákový spínač výšky hladiny

Spínač typu RFS (obr. 4) je určen k efektivnímu monitorování kapalin s ohledem na cenu. Pohyblivý plovák z korozivzdorné oceli kopíruje hladinu. V závislosti na montážní poloze se chová jako spínací nebo vypínací prvek. Přístroj je určen pro přímou montáž do boku nádrže. V závislosti na provedení jsou dostupné tři verze:
  • standardní s konektorem DIN,
  • standardní s hliníkovou připojovací krabicí,
  • s certifikátem ATEX pro použití ve výbušném prostředí pro plyny – Ex II 1 GD EEx ia IIC T6 a pro prach – Ex II 2/1 D ExtD A21 IP65 T85°C (obr. 5).
 
Petr Tichoň,
 
Obr. 1. Kapacitní spínač polohy hladiny řady NCW
Obr. 2. Vyhodnocovací modul Microcap umožňuje dále zpracovat signál 4 až 20 mA
Obr. 3. Kyvadlový typ spínače polohy hladiny sypkých látek
Obr. 4. Plovákový spínač polohy hladiny typu RFS
Obr. 5. Připojení plovákového spínače určeného do výbušného prostředí