Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Přístroje Fluke udrží zařízení v chodu

Snahou společnosti Fluke je neustále reagovat na požadavky svých zákazníků. Ode dne zalo­žení v roce 1948 byla činnost společnosti zaměřena na vývoj a zdokonalování měřicích a kon­trolních přístrojů, které dnes přispívají k úspěšnému rozvoji průmyslových podniků a služeb.
 
Digitální a analogové přístroje Fluke (mul­tifunkční analyzátory, pyrometry, multimetry, proudové kleště, termokamery a další) jsou nenahraditelné při instalování elektrických a elektronických zařízení, údržbě vybavení budov, pro přesné měření a kontrolu kvality. Uživatelé výrobků Fluke jsou výrobní tech­nici, provozní inženýři, metrologové, auto­mechanici, odborníci na informační techni­ku – jedním slovem profesionálové, kterým měřicí technika Fluke pomáhá pracovat co nejlépe. Každým dnem firma Fluke inovuje a doplňuje svůj sortiment novými a dokona­lými měřicími přístroji.
 

Termokamera Fluke Ti32 pro vytížené techniky

 
Mezi poslední novinky patří špičková, cenově dostupná termokamera Fluke Ti32 (obr. 1) s vysokým rozlišením. Kamerou lze rychle a jednoduše zkontrolovat teplotu na povrchu součástí. Právě změny teploty mo­hou ukazovat na problémy v mnoha běžných oborech. Takto lze případné nepříjemnosti rozpoznat ještě před tím, než jsou vykoná­na kontaktní měření. Společnost Fluke na­bízí kompletní sortiment termokamer všech cenových kategorií pro použití při diagnos­tice v průmyslu a stavebnictví. Přístroj Ti32, určený pro špičkové profesionály, je možné používat v mnoha situacích – od vyhledává­ní skutečných poruch po sledování potenci­álních závad během běžné údržby a oprav. Robustní model Ti32 s vysokou kvalitou ob­razu má volitelné objektivy, baterie pro prá­ci v terénu a intuitivní uživatelské rozhraní. Je tedy ideální pro velmi vytížené techniky, kteří jsou neustále v pohybu a potřebují být často na dvou místech současně.
 

Multimetr Fluke 233 True-rms

 
Nový digitální multimetr Fluke 233 True--rms s odnímatelným displejem (obr. 2) po­skytuje naprostou flexibilitu v neobvyklých situacích při měření. Odnímatelný displej lze umístit tak, aby na něj bylo dobře vidět, a multimetr zase tak, jak to vyhovuje dané­mu měření. Odpadá neustálý zápas s kabely a přístrojem při manipulaci v těžko přístup­ných místech. Nyní lze měřit i na těžko do­stupných místech, kde jsou stroje a panely fyzicky odděleny od nadproudového spínače nebo odpínače, nebo v prostorech, kam je uži­vateli přístup zakázán, např. v čistých provo­zech nebo v nebezpečných zónách.
 

Vibrační tester Fluke 810 odhalí mechanické závady

 
Nový vibrační tester Fluke 810 (obr. 3) pomáhá eliminovat neplánované odstávky vý­roby, předcházet opakujícím se problémům a stanovit priority oprav. Fluke 810 použí­vá zcela nový přístup k vibračnímu testová­ní. Unikátní diagnostická technika pomůže rychle odhalit mechanické závady zaříze­ní. Díky tomuto přístroji může být uživatel vždy o krok napřed před závadou. Jednodu­še řečeno, umožňuje udržovat zařízení v ne­přetržitém chodu.
 

Přenosný osciloskop Fluke ScopeMeter serie 190

 
Velkou rychlostí a značným výkonem vyniká osciloskop Fluke ScopeMeter serie 190 (obr. 4). Tento přenosný ruční přístroj je vhodný pro náročnější úlohy, které běžně zvládají pouze stolní osciloskopy. Tento pří­stroj s šířkou pásma až do 200 MHz, rych­lostí 25 mil. vzorků za sekundu a s pamě­tí o hloubce 27 000 bodů pro jeden vstup je vhodný pro techniky, kteří potřebují schop­ný a výkonný osciloskop v ručním provede­ní napájený z akumulátoru.
 
Plně barevný displej usnadňuje identifi­kaci jednotlivých průběhů, zvláště když jsou zobrazovány křivky s velkou amplitudou nebo překrývající se křivky. Barevné popisky jed­notlivých křivek jsou zřetelně směrovány k jejich průběhům. Jasný a kontrastní displej poskytuje vynikající obraz v různých světel­ných podmínkách. Pohodlnou práci zaruču­je akumulátor umožňující čtyři hodiny pro­vozu přístroje.
 
Další informace o uvedených přístrojích a celém sortimentu firmy Fluke jsou dostupné na www.fluke.cz.
(Fluke)
 
Obr. 1. Cenově dostupná termokamera Fluke Ti32 vyniká velkým rozlišením
Obr. 2. Digitální multimetr Fluke 233 True-rms s odnímatelným displejem
Obr. 3. Přístroj Fluke 810 používá k vibrační­mu testování unikátní diagnostickou metodu
Obr. 4. Přenosný osciloskop Fluke ScopeMeter serie 190