Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Přístroje Endress+Hauser budou na veletrhu Amper představeny na výstavních modelech

Ve stánku společnosti Endress+Hauser návštěvníci najdou několik výstavních modelů, které představují část z rozsáhlého výrobního programu této firmy. Firma s více než šedesátiletou historií kromě dodávek přesné a spolehlivé měřicí techniky nabízí i technické konzultace, inženýrské služby, pomoc při uvádění do provozu, školení a další služby, včetně inovativní kalibrace přístrojů. Endress+Hauser tak podporuje dodávané přístroje po celou dobu jejich života.

 

Měření teploty

Jeden z modelů obsahuje ucelený přehled nabídky přístrojů společnosti Endress+Hauser pro měření teploty, od nejjednodušších kompaktních odporových teploměrů pro běžné úlohy v podstatě ve všech průmyslových odvětvích přes pokročilé vícebodové termočlánkové teploměry pro chemický a petrochemický průmysl až po světově unikátní samokalibrující se teploměr iTherm TrustSens TM371, který za své jedinečné řešení získal ocenění Zlatý Amper.

Kompaktní teploměry iTherm TM311 (obr. 1) mohou obsahovat základní tenkovrstvý senzor Pt100 nebo patentovaný senzor TipSens s nejrychlejší odezvou na trhu. Výstup je buď přímo ze senzoru Pt100 ve čtyřvodičovém připojení, nebo analogový signál 4 až 20 mA s komunikačním rozhraním IO-Link. Teploměr je k dispozici s téměř jakýmkoliv procesním připojením, od závitového až po různé typy hygienických sanitovatelných procesních připojení. Teploměr lze osadit buď přímo, nebo do různých jímek. Endress+Hauser nabízí jedinečné jímky iTherm TT411 v podobě T kusu nebo 90° kolena vhodné pro potrubí malých průměrů potrubí, od 10 mm. Tyto jímky jsou vyrobeny z jednoho kusu korozivzdorné oceli a nejsou u nich použity žádné svary, což podstatně zjednodušuje jejich použití ve farmaceutických provozech. Konstrukčním materiálem jak pro teploměr TM311 (tělo i smáčené části), tak pro jímky je korozivzdorná ocel 316L s možností elektroleštění až na 0,38 µm a testem na obsah delta-feritu (příliš velký obsah delta-feritu v austenitu zvyšuje náchylnost k tvorbě trhlin zahorka).

Nová modulární řada teploměrů iTherm Moduline zahrnuje čtyři typy odporových a termočlánkových teploměrů pro přímý kontakt s médiem, pro montáž do stávajících jímek nebo s vlastní vrtanou jímkou z tyčového materiálu nebo svařovanou trubkovou jímkou. Je určena pro všechny běžné úlohy v energetice, chemii a dalších průmyslových odvětvích.

Na modelu budou i dva typy vícebodových termočlánkových nebo odporových teploměrů iTherm Multisens pro komplikovaná měření v chemickém a petrochemickém průmyslu nebo pro jednodušší úlohy v potravinářství a výrobě krmiv – vícebodové měření teploty materiálu v sile (obr. 2).

Všechny teploměry řady iTherm Moduline nebo iTherm Multisens je možné doplnit převodníky pro montáž do hlavice teploměru, na lištu do rozváděče nebo přímo do provozu. Kromě standardních výstupních signálů 4 až 20 mA, HART, Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus umožňují převodníky iTherm TMT71 a TMT72 programování a údržbu prostřednictvím rozhraní Bluetooth a aplikace Endress+Hauser SmartBlue (zdarma dostupná pro iOS a Android).

 

Měření průtoku

Endress+Hauser je vedoucí společnost na trhu ve vývoji a výrobě průtokoměrů napájených z proudové smyčky 4 až 20 mA s protokolem HART nebo po komunikační sběrnici Profibus-PA nebo Foundation Fieldbus. Jejich kompletní nabídku uvidí návštěvníci na dalším z modelů. Magneticko-indukční, vírové, ultrazvukové a hmotnostní průtokoměry na principu Coriolisovy síly tvoří ucelenou skupinu s několika unikátními řešeními.

U ultrazvukového průtokoměru Prosonic Flow B 200 (obr. 3) pro měření bioplynu, skládkového plynu nebo důlního plynu je to možnost stanovit obsah metanu v měřeném plynu na základě pokročilé analýzy rychlosti šíření ultrazvuku v plynu. Vírové průtokoměry Prowirl 200 nejenže měří objemový průtok tekutin, ale díky integrovaným snímačům teploty a tlaku umožňují i přepočty na hmotnost, energii nebo normované jednotky. Bezkonkurenční jsou výpočtové algoritmy dovolující zkrácení potřebných náběžných úseků nebo na trhu jedinečné měření suchosti vodní páry. Dvouvodičový hmotnostní průtokoměr Promass E 200 byl prvním přístrojem svého druhu na světě a za toto řešení získal již v roce 2011 ocenění Zlatý Amper. Od té doby ke dnešnímu dni ho doplnily další dvouvodičové průtokoměry s jinými typy senzorů, Promass F 200 a Promass A 200.

 

Analýza vody a páry

Speciálně pro energetický průmysl jsou vhodným doplněním teploměrů a průtokoměrů modulární nebo kompaktní panely pro analýzu kvality napájecí a kotlové vody, páry nebo kondenzátu pod názvem SWAS (Steam/Water Analysis System). Analýza kvality vody je důležitá pro prodloužení životnosti kotlů, turbín a výměníků tepla. Jsou proto kladeny velké požadavky na kvalitu a spolehlivost nejenom samotných senzorů a převodníků, ale i použitých mechanických komponent, např. ventilů, chladičů a reduktorů tlaku. Základem těchto panelů jsou převodníky Liquiline CM44x v jedno- nebo několikakanálovém provedení a dále senzory pro měření rozpuštěného kyslíku Oxymax H COS22D (obr. 4), vodivosti Condumax CLS15D a pH Orbisint CPS11D. Hodnotu pH je možné měřit buď přímo, nebo prostřednictvím měření vodivosti před a za katexovým výměníkem iontů, který může být také součástí analytického panelu. Převodníky Liquiline umožňují i výpočet obsahu aminů používaných pro úpravu pH napájecí vody. Písmenko D v názvu senzorů označuje digitální provedení již několik let známé pod značkou Endress+Hauser Memosens. Senzory Memosens způsobily při svém uvedení na trh v roce 2004 malou revoluci v doposud používaných standardech elektrického připojení senzorů. Kalibrační data uložená přímo v pH elektrodě, bezporuchový a proti rušení odolný digitální přenos běžným komunikačním kabelem a hlavně bezkontaktní propojení pH elektrody na kabel používající indukční vazbu byly faktory, které udělaly ze snímačů Memosens v podstatě standardizované řešení používané i několika jinými světovými výrobci.

 

Pozvánka na veletrh

Návštěvníci stánku Endress+Hauser na veletrhu Amper budou mít příležitost seznámit se nejen s tím, jak zajistit přesné a spolehlivé měření, ale také s tím, jak prostřednictvím inteligence vestavěné do snímačů realizovat ucelená řešení pro chytrou výrobu, prediktivní údržbu a efektivní správu instalovaných přístrojů. Tým odborníků bude návštěvníkům připraven poradit s úlohami měření v chemickém průmyslu, petrochemii, energetice, farmacii, potravinářství, metalurgii, vodohospodářství, při ochraně životního prostředí, ve vědeckém výzkumu a v dalších oborech.

 

(Endress+Hauser)

Obr. 1. Kompaktní teploměr iTherm TM311 s volitelným vestavěným rozhraním IO-Link a převodníkem 4 až 20 mA

Obr. 2. Modulární přímý vícebodový teploměr s primární ochrannou jímkou

Obr. 3. Ultrazvukový průtokoměr Prosonic Flow B 200 s měřením obsahu metanu v bioplynových stanicích nebo pro měření skládkového či důlního plynu

Obr. 4. Digitální snímač obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě Oxymax H COS22D