Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přístroj pro kontrolu prachových filtrů

číslo 11/2002

Přístroj pro kontrolu prachových filtrů

Snímač pro kontrolu filtrů PFM 92
Přístroje PFM 92 německého výrobce Dr. Födisch jsou určeny pro monitorování koncentrace prachových částic ve vzduchu, kouřových plynech atd. Zvlášť vhodné jsou pro kontrolu účinnosti prachových filtrů a odlučovačů a pro diagnostiku jejich stavu a případného poškození (protržení).

Obr. 1.

Princip měření spočívá v triboelektrickém jevu: měří se změna elektrického náboje, způsobená letícími prachovými částečkami, na povrchu vodivé kovové sondy.

Zařízení se skládá z kovové izolované sondy a elektronické vyhodnocovací jednotky. Změna elektrického náboje je převedena na stejnosměrný proudový signál, zesílena a měřena. Standardním výstupem je proudová smyčka 4 až 20 mA.

Varianty provedení
U varianty PFM 92 je vyhodnocovací elektronika umístěna v externí jednotce a spojena s měřicí sondou signálovým kabelem. Součástí jednotky je 3,5místný digitální panel.

PFM 92C má měřicí elektroniku zabudovánu přímo v hlavě sondy. Tato varianta je úspornější z hlediska prostoru i ceny.

Prachoměr PFM má dvě nastavitelné úrovně (dvě meze), při jejichž překročení se sepnou příslušná výstupní relé, připojená např. na optickou signalizaci a akustickou sirénu.

Přístroj má čtyři přepínatelné rozsahy a dále možnost měřit okamžité hodnoty i třicetiminutové průměry. Měřené hodnotě lze na základě kalibrace gravimetrickou metodou přiřadit absolutní koncentrace prachu v mg/m3.

Příklad využití – přenosné přístroje
Pro údržbu a servis prachových filtrů, pro kontrolní měření v kouřovodech, pro seřizování spalovacích procesů apod. je výhodné použít sestavu přenosného přístroje PFM 92. Sestava je tvořena sondou, řídicí jednotkou, umístěnou v malém kufříku, a vyhodnocovacím počítačem (notebookem). Naměřené hodnoty se ukládají do paměti počítače a dále zpracovávají, takže po skončení měření je snadné z diagramů např. odhalit místo porušení filtru nebo vybrat nejvhodnější materiál a konstrukci filtru.

Výhodou této aplikace je skutečnost, že snímač PFM 92 má v podstatě okamžitou odezvu. Přístroj umožňuje včas diagnostikovat opotřebení filtrů a jednoznačně detekovat poškození či protržení filtrů. Předností jsou také velmi jednoduchá instalace i obsluha, minimální poruchovost a požadavky na údržbu a příznivá cena.

Technické parametry tohoto snímače jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Technické parametry snímače pro kontrolu filtrů PFM 92

Rozsah měření 0,1 až 1 000 mg/m3 (méně než 0,3 mg/m3 a více než 1 000 mg/m3 na vyžádání)
Kalibrace gravimetrickou analýzou z místa měření
Zobrazení displej LCD
Výstupní signál proudová smyčka 4 až 20 mA (sériové rozhraní na vyžádání)
Teplota měřeného plynu 0 až 220 °C (vyšší teploty na vyžádání)
Teplota okolí –20 až +50 °C
Odstup rosného bodu minimálně 5 K
Rychlost proudění plynu od přibližně 7 m/s
Napájení 230 V/50 Hz, popř. 24 V DC
Příkon přibližně 10 V·A
Krytí elektroniky IP65
Rozměry (v × š × h) 210 × 240 × 280 mm
Délka vnořené části sondy standard 300 mm (jiné délky na vyžádání)
Přesnost ±1 % z rozsahu
Teplotní závislost zanedbatelná nebo kompenzovaná

Kombinovaný přístroj PFM 97
Kombinovaný přístroj pro měření koncentrace prachu, průtoku plynu a teploty PFM 97 byl vytvořen pro měření emisí a řízení procesů v elektrárnách, cementárnách, rafineriích a dalších chemických, petrochemických a metalurgických aplikacích. Průtok plynu a teplota jsou měřeny zároveň s měřením prachu. I tento přístroj pracuje na principu triboelektrického jevu.

Tab. 2. Technické parametry kombinovaného přístroje PFM 97

Rozsah měřených teplot 0 až 300 °C
Rozsah měřených rychlostí proudění 0 až 25 m/s (další na vyžádání)
Měřené koncentrace prachu od 0 až 15 do 0 až 500 mg/m3
Rozměry sondy (v × š × h) 300 × 400 × 1 000 mm
Délka vnořené části sondy přibližně 500 mm
Hmotnost sondy 10 kg
Materiál sondy korozivzdorná ocel, PTFE
Teplota měřeného plynu maximálně +280 °C (vyšší na vyžádání)
Rozměry vyhodnocovací jednotky (v × š × h) 305 × 240 × 300 mm
Požadovaný prostor pro vyhodnocovací jednotku 550 × 240 × 550 mm
Hmotnost vyhodnocovací jednotky přibližně 3 kg
Krytí (sonda i vyhodnocovací jednotka) IP65
Okolní provozní teplota (platí i pro elektroniku sondy) –20 až +50 °C
Napájení 230 V/50 až 60 Hz
Analogový výstup 4 až 20 mA
Digitální kontakty maximálně 42 V DC, 2 A
Svorky maximálně 2,5 mm2
Izolační odpor maximálně 500 W
Přesnost ±1 % z rozsahu
Teplotní závislost zanedbatelná nebo kompenzovaná

Uživatelé ocení možnost měřit jediným přístrojem hodnoty tří veličin. Přístroj má robustní kompaktní design (bez pohyblivých částí). Jeho instalace je snadná – montuje se bez speciálních nástrojů na přírubu DN 80. Část kalibrace, která není závislá na druhu aplikace, je předem provedena výrobcem. Přístroj má minimální provozní náklady a náklady na údržbu. Technické parametry přístroje jsou v tab. 2.

Spojení na dodavatele obou výrobků:
Level Instruments spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské hory
tel.: 596 662 618, 596 622 884
tel./fax: 596 620 618
hot line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět