Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Přístroj Moros LAN Pro s funkcí VPN

Zařízení Moros LAN Pro dovoluje připojit PLC snadno a rychle k síti Internet, a přitom zůstává zachována úplná bezpečnost přenosu dat. Při realizaci vzdálené správy PLC toto zařízení umožňuje vyřešit jednou provždy otázku přesměrování portů (portforwarding) a usnadňuje dohodu o portech s pracovníkem zákazníkovy firmy. Moros LAN Pro zajišťuje, aby bylo centrálním bodem topologie sítě připojení ve firmě realizující vzdálenou správu. Zákazník poskytuje pouze ethernetový kabel umožňující přístup na internet. K němu se připojí přístroj MoRoS LAN Pro, který pomocí systému OpenVPN (Virtual Private Network) a šifrování SSL zajišťuje zabezpečenou cestu až do firmy, která vykonává vzdálenou správu. Je to jednoduché, bezpečné a účinné. U zákazníka mohou být k přístroji MoroS LAN Pro připojeny jednotky s ethernetovým rozhraním a také jedno zařízení s rozhraním RS-232. Ve firmě odpovědné za vzdálenou správu je centrála s dalším přístrojem Moros LAN Pro a k němu případně připojenými dalšími klientskými stanicemi. Vybudování takové sítě je velmi snadné. Využívá se k tomu webové rozhraní přístroje Moros LAN Pro. S realizací rádi pomohou pracovníci firmy Insys. Velkou výhodou je, že si lze Moros LAN Pro bezplatně zapůjčit na vyzkoušení na dobu tří týdnů. Po tuto dobu má zákazník k dispozici i plnohodnotnou technickou podporu.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o., tel.: 777 651 188, e-mail: LKuchynka@insys-tec.cz, www.insys-tec.cz