Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Příručka projektování CFox, RFox, Foxtrot

Všeobecně je tradován omyl, podle kterého lze „chytrý dům“ realizovat tak, že bude vybaven rozváděčem s řídicím systémem, ke kterému stačí připojit vodiče od vstupních a výstupních zařízení, zadat několik parametrů, potom systém zapnout a provozovat. Toto konfekční řešení ale může vyhovovat jen pro nejjednodušeji vybavené domy nebo pro řešení základních funkcí elektroinstalace. Pro většinu domů, mají-li být opravdu „chytře“ řízeny, to nestačí. Existují „konfekční“ domy nebo byty, které jsou shodně postaveny a stejně technicky vybaveny. I v těchto případech ale majitelé (investoři) a uživatelé mívají různé požadavky na vybavení a na jeho funkci. Liší se požadavky na zdroje tepla, na způsob vytápění, klimatizace a ventilace, na komfort obývání, bezpečnost, na způsoby zobrazení stavu technických zařízení domu a jeho ovládání.

 
Někdo se rád pochlubí efektním ovládáním a dálkovým řízením technického vybavení domu z mobilního telefonu nebo tabletu, popř. komfortní audiovizuální technikou a jejím ovládáním. Někdo preferuje bezpečnost, jiný úsporný provoz. Pro rodiny se seniory jsou významné funkce asistenční techniky a bezpečnosti. V rodinách s dětmi je důležitá variabilnost a možnost postupných změn vybavení interiéru a jeho funkcí podle potřeb odrůstajících dětí. Je mnoho dodavatelů technických zařízení různé kvality a s různými soubory funkcí. Jejich sortiment bývá široký a s časem se vyvíjí. To klade velké požadavky na znalosti projektantů. Rozdílné a měnící se požadavky uživatelů lze uspokojit jen řídicím systémem, který je stavebnicový a programovatelný. Na našem i zahraničním trhu se pro řízení technického vybavení domů osvědčuje programovatelný automat Tecomat Foxtrot (www.tecomat.cz), vyráběný kolínskou firmou Teco, a. s. Ta pro projektanty „chytrých domů“ a uživatele svých produktů pravidelně pořádá odborné kurzy (viz A2/2015, str. 41). Nabízí jim i velmi podrobnou příručku.
 
Příručka projektování CFox, RFox, Foxtrot, kterou napsal Jindřich Kubec, je elektronická publikace. V současné době je její rozsah 561 str. (11 MB). Vzhledem k rozsahu a pravidelnému doplňování je vydávána pouze elektronicky. Je interaktivní a vybavena hypertextovými odkazy. Lze ji kdykoliv v aktuální verzi stáhnout na webové stránce www.tecomat.cz.
 
Příručka je rozdělena do čtrnácti kapitol. První část pojednává o koncepci systému Tecomat Foxtrot, jeho základních a periferních modulech, napájení, sběrnici CIB Common Installation Bus®, síti RFox® a sběrnici TCL2. Další kapitoly popisují jednotlivé technické celky a zařízení od významných výrobců a způsoby jejich řízení. Postupně se věnují problematice vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody, větrání, osvětlení a zásuvkových okruhů, žaluzií, zastínění, oknům, dveřím, zabezpečení EZS, EPS a řízení přístupu, komunikaci s uživatelem, multimédiím, měření teploty, měření různých forem energie a neelektrických veličin, ovládání a monitorování dalších technických zařízení. Závěr je věnován projektantským a montážním informacím.
 
Výklad je bohatě dokumentován obrázky a schématy doporučených zapojení. Z ukázky na obr. 1 je zřejmé, že jde o konkrétní funkce, konkrétní typy modulů ze stavebnice Foxtrot a konkrétní zařízení, přístroje a snímače nebo ústředny třetích stran. V textu jsou shrnuty důležité informace o řízených technických zařízeních a o způsobech jejich řízení. Cenné jsou zkušenosti autora s uváděním zařízení do chodu i jeho poznatky z diskusí s výrobci a uživateli. Z tohoto pohledu má příručka širší použití, mnohé poznatky v ní obsažené mají obecnou platnost. Je určena především pro projektanty technických zařízení a elektroinstalace „chytrých domů“ se systémem Tecomat Foxtrot. Nepochybně poslouží i učitelům odborných škol a jejich studentům.
 

Obr. 1. Ukázka listu z příručky