Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Příručka projektování CFox, RFox, Foxtrot

Všeobecně je tradován omyl, podle kterého lze „chytrý dům“ realizovat tak, že bude vybaven rozváděčem s řídicím systémem, ke kterému stačí připojit vodiče od vstupních a výstupních zařízení, zadat několik parametrů, potom systém zapnout a provozovat. Toto konfekční řešení ale může vyhovovat jen pro nejjednodušeji vybavené domy nebo pro řešení základních funkcí elektroinstalace. Pro většinu domů, mají-li být opravdu „chytře“ řízeny, to nestačí. Existují „konfekční“ domy nebo byty, které jsou shodně postaveny a stejně technicky vybaveny. I v těchto případech ale majitelé (investoři) a uživatelé mívají různé požadavky na vybavení a na jeho funkci. Liší se požadavky na zdroje tepla, na způsob vytápění, klimatizace a ventilace, na komfort obývání, bezpečnost, na způsoby zobrazení stavu technických zařízení domu a jeho ovládání.

 
Někdo se rád pochlubí efektním ovládáním a dálkovým řízením technického vybavení domu z mobilního telefonu nebo tabletu, popř. komfortní audiovizuální technikou a jejím ovládáním. Někdo preferuje bezpečnost, jiný úsporný provoz. Pro rodiny se seniory jsou významné funkce asistenční techniky a bezpečnosti. V rodinách s dětmi je důležitá variabilnost a možnost postupných změn vybavení interiéru a jeho funkcí podle potřeb odrůstajících dětí. Je mnoho dodavatelů technických zařízení různé kvality a s různými soubory funkcí. Jejich sortiment bývá široký a s časem se vyvíjí. To klade velké požadavky na znalosti projektantů. Rozdílné a měnící se požadavky uživatelů lze uspokojit jen řídicím systémem, který je stavebnicový a programovatelný. Na našem i zahraničním trhu se pro řízení technického vybavení domů osvědčuje programovatelný automat Tecomat Foxtrot (www.tecomat.cz), vyráběný kolínskou firmou Teco, a. s. Ta pro projektanty „chytrých domů“ a uživatele svých produktů pravidelně pořádá odborné kurzy (viz A2/2015, str. 41). Nabízí jim i velmi podrobnou příručku.
 
Příručka projektování CFox, RFox, Foxtrot, kterou napsal Jindřich Kubec, je elektronická publikace. V současné době je její rozsah 561 str. (11 MB). Vzhledem k rozsahu a pravidelnému doplňování je vydávána pouze elektronicky. Je interaktivní a vybavena hypertextovými odkazy. Lze ji kdykoliv v aktuální verzi stáhnout na webové stránce www.tecomat.cz.
 
Příručka je rozdělena do čtrnácti kapitol. První část pojednává o koncepci systému Tecomat Foxtrot, jeho základních a periferních modulech, napájení, sběrnici CIB Common Installation Bus®, síti RFox® a sběrnici TCL2. Další kapitoly popisují jednotlivé technické celky a zařízení od významných výrobců a způsoby jejich řízení. Postupně se věnují problematice vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody, větrání, osvětlení a zásuvkových okruhů, žaluzií, zastínění, oknům, dveřím, zabezpečení EZS, EPS a řízení přístupu, komunikaci s uživatelem, multimédiím, měření teploty, měření různých forem energie a neelektrických veličin, ovládání a monitorování dalších technických zařízení. Závěr je věnován projektantským a montážním informacím.
 
Výklad je bohatě dokumentován obrázky a schématy doporučených zapojení. Z ukázky na obr. 1 je zřejmé, že jde o konkrétní funkce, konkrétní typy modulů ze stavebnice Foxtrot a konkrétní zařízení, přístroje a snímače nebo ústředny třetích stran. V textu jsou shrnuty důležité informace o řízených technických zařízeních a o způsobech jejich řízení. Cenné jsou zkušenosti autora s uváděním zařízení do chodu i jeho poznatky z diskusí s výrobci a uživateli. Z tohoto pohledu má příručka širší použití, mnohé poznatky v ní obsažené mají obecnou platnost. Je určena především pro projektanty technických zařízení a elektroinstalace „chytrých domů“ se systémem Tecomat Foxtrot. Nepochybně poslouží i učitelům odborných škol a jejich studentům.
 

Obr. 1. Ukázka listu z příručky