Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Příručka o sítích TSN

Nakladatelství John Wiley & Sons, Inc., vydalo koncem loňského roku příručku ze série For Dummies s názvem Time-Sensitive Networking. Publikace vznikla za přispění firmy Hirschmann, jež je součástí koncernu Belden, a jejími autory jsou Oliver Kleineberg a Axel Schneider.

Publikace je určena pro začátečníky, kteří se chtějí dozvědět o sítích TSN (Time Sensitive Networking) a jejich využití v průmyslové praxi.

Úvodní kapitoly dávají do souvislostí sítě TSN s koncepcemi průmyslu 4.0 a nutností komunikace mezi jednotlivými výrobními řídicími systémy v reálném čase. Vysvětlují základní pojmy, např. rozdíl mezi zpožděním (delay) a rozptylem doby odezvy (jitter; dozvědět se více v českém jazyce lze v článku [1]). Hned v úvodu uvádějí také příklady použití sítí TSN v průmyslové automatizaci, v energetice, při řízení dopravy a v palubních sítích vozidel.

Druhá kapitola se věnuje problematice synchronizace v komunikačních sítích. Jsou vysvětleny metody směrování komunikačního provozu s plánovači reálného času. Autoři probírají, jak udržovat spolehlivost komunikace, jak používat redundantní komunikační kanály a jak pro daný komunikační stream vyhradit minimální šířku pásma.

Třetí kapitola se věnuje návrhu a zabezpečení komunikačních sítí TSN. Srovnává možnosti, výhody a nevýhody ruční a automatické konfigurace a tří typů architektury: centralizované, decentralizované a hybridní. Zaměřuje se též na souběžnou komunikaci sítí TSN a jiných sítí v jedné ethernetové infrastruktuře. Velmi důležitou otázkou je rovněž zabezpečení sítí TSN (viz [2]).

Čtvrtá kapitola popisuje v deseti podkapitolách deset nejdůležitějších rysů sítí TSN:

  • sítě TSN jsou rozšířením ethernetových sítí,
  • sítě TSN jsou zpětně kompatibilní s běžnými ethernetovými sítěmi,
  • ve všem jde o správné časování,
  • sítě TSN jsou modulární,
  • klíčem je správná konfigurace,
  • sítě TSN jsou ideální pro průmyslovou automatizaci,
  • pro reálný čas je rozhodující garantovaná doba odezvy, nikoliv krátká,
  • sítě TSN pomohou dokonce i tehdy, když je některá zařízení v síti nepodporují,
  • sítě TSN přinášejí nové přístupy ke kybernetické bezpečnosti,
  • proprietární sítě průmyslového Ethernetu zpravidla lze snadno přizpůsobit tak, aby mohly využívat TSN.

Knihu je možné stáhnout zdarma po registraci na stránkách http://bit.ly/TSN-for-Dum­mies. Redakce časopisu Automa nyní připravuje překlad rozsáhlejšího materiálu o sítích TSN v průmyslové automatizaci.

 Literatura:

[1] ZEZULKA, František a Ondřej HYNČICA. Průmyslový Ethernet. Automa. Praha: FCC Public, 2005, (4). ISSN 1210-9592.

[2] HUMMEN, René a Oliver KLEINEBERG. Zabezpečení sítí TSN v moderní automatizaci. Automa. Děčín: Automa – ČAT, 2017, (5), 32–33. ISSN 1210-9592.

(Bk)

KLEINEBERG, Oliver a Axel SCHNEIDER. Time-Sensitive Networking For Dummies: Belden/Hirschmann Special Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2018. ISBN 978-1-119-52791-6.