Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Přírubový vírový průtokoměr DVH

Vírový průtokoměr DVH (obr. 1) od společnosti KOBOLD Messring GmbH využívá k měření hmotnostního průtoku plynů, kapalin a páry tři primární snímací prvky: vírový senzor rychlosti, odporový senzor teploty a senzor tlaku.

Systémy, které využívají externí měření teploty a tlaku, mohou poskytovat neadekvátní hodnoty, protože podmínky v měřeném médiu mezi místem měření rychlosti průtoku a místem měření teploty nebo tlaku, jsou-li tato místa rozdílná, se mohou radikálně lišit. Jelikož průtokoměr DVH měří všechny parametry na jednom místě, poskytuje mnohem přesnější provozní měření.

Montáž tohoto mutlifunčního  přístroje zjednodušuje složitost celého systému, má nižší náklady jak na prvotní montáž, tak i následnou údržbu. 

Typy vírového průtokoměru DVH

K dispozici jsou tyto typy průtokoměrů:

  • DVH-V: pro cenově výhodné objemové měření průtoku většiny kapalin, od vody po kapalné uhlovodíky,
  • DVH-T: se zabudovaným senzorem teploty Pt1000 pro měření kompenzovaného hmotnostního průtoku nasycené páry,
  • DVH-P: multifunkční přístroj pro měření kompenzovaného objemového nebo hmotnostního průtoku, teploty, tlaku a hustoty,
  • DVH-E: pro měření spotřeby energie – průtokoměr může být naprogramován pro měření páry, horké nebo chlazené vody; sleduje jednu stranu procesu, a to buď na vstupním, nebo na vratném potrubí, a využívá vstup z druhé větvě z odděleného senzoru teploty, čímž získává poklady pro výpočet změny energie (pozn.: není určeno pro fakturační měření),
  • DVH-M: jako DVH-E, navíc vybaven senzorem tlaku.

Průtokoměry jsou dodávány s připojením DN 15 až DN 200 nebo ANSI ˝" až ANSI 8". Vyznačují se snadnou montáží a nastavením přístroje, výstupů a displeje. K dispozici je analogový výstup s protokolem HART nebo s rozhraním pro Modbus. Průtokoměry mají certifikáty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX, IECEx a FM. 

Princip měření

Vírové průtokoměry měří frekvenci Kármánových vírů. Speciálně tvarované vírové tělísko je umístěno ve směru toku. Od určité rychlosti proudění se za vírovým tělískem vytvářejí víry. Tyto víry způsobují malé rozdíly tlaku, které jsou snímány piezoelektrickým senzorem. Frekvence vírů je přímo úměrná rychlosti proudění (obr. 2). 

Vybrané technické parametry

Měřená média jsou kapaliny, plyny nebo nasycená pára. Měřicí rozsahy jsou pro kapaliny do 9 m/s, pro plyny do 90 m/s. Přesnost měření je uvedena v tab. 1.

Teplota média je ve standardním provedení –200 až +260 °C, ve vysokoteplotním provedení do 400 °C. Průtokoměry je možné použít pro pracovní tlak média 4, 6,4 nebo 10 MPa. Připojení je přírubové DN 15 až DN 200 nebo mezipřírubové DN 15 až DN 100.

K dispozici jsou tyto výstupy:

  • analogový 4 až 20 mA, napájený z proudové smyčky (objemový průtok),
  • alarm: polovodičové relé 40 V DC,
  • pulzní čítač: 50 ms, 40 V DC.

Pro objemový průtok je možné využít jeden analogový výstup nebo jeden pulzní čítač. U multifunkčního snímače jsou k dispozici až tři analogové signály, tři alarmy a jeden pulzní čítač. Analogový výstup může být s protokolem HART. Volitelně může mít snímač rozhraní Modbus.

(KOBOLD Messring GmbH)

Tab. 1. Přesnost snímače

 

Kapaliny

Plyny a pára

Objemový průtok

±0,7 % z měřené hodnoty

±1 % z měřené hodnoty

Hmotnostní průtok

±1 % z měřené hodnoty

±1,5 % z měřené hodnoty

Teplota

±1 K

±1 K

Tlak

±0,3 % z rozsahu

±0,3 % z rozsahu

Hustota

±0,3 % z měřené hodnoty

±0,5 % z měřené hodnoty

 

Obr. 1. Vírový průtokoměr DVH

Obr. 2. Princip měření