Přípravy Stavebních veletrhů Brno v plném proudu

Letošní ročník Stavebních veletrhů Brno se uskuteční v tradičním jarním termínu od 24. do 28. dubna na brněnském výstavišti. Tento termín by si měl poznamenat každý, kdo se zajímá o novinky ve všech oborech stavebnictví, technického zařízení budov a vybavení interiéru. Stejně jako v minulém roce se souběžně uskuteční Mezinárodní veletrh nábytku a designu interiérů Mobitex.

Udržitelné stavění v centru pozornosti

V souladu se směrnicí Evropské komise o energetické náročnosti budov jsou v letošním roce zvýrazněnými obory nízkoenergetické stavby a bydlení a úspory energií. Tato stále aktuální tematika zahrnuje např. oblast dřevostaveb, alternativních zdrojů energie nebo vytápěcí techniky či klimatizace. Dotýká se i oblasti technického zařízení budov, zdicích a izolačních materiálů, oken, dveří, konstrukčních systémů a dalších stavebních materiálů. Energeticky úsporné projekty budou prezentovány jak ve stáncích jednotlivých vystavovatelů, tak i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován ve spolupráci s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.

Efektivní využití energie v budovách a komplexech budov

Konference Energie pro budoucnost VII patří mezi tradiční odborné akce doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno. V letošním roce bude pojednávat o aktuálních cestách k efektivnímu využití energie v budovách a komplexech budov. Konferenci pořádají Veletrhy Brno a. s., Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA), organizátorem je nakladatelství FCC Public s. r. o. Spotřeba energie v budovách představuje asi 40 % celkové spotřeby energie v Evropě. Konference představí čtyři základní cesty, jak je možné při provozu budov ušetřit až polovinu spotřebovávané energie implementací zařízení, která jsou k dispozici již v současnosti.

Rekonstrukce historických památek

Letošní „žhavou“ novinkou v prezentovaných tématech bude rekonstrukce historických památek. Bude uspořádána výstava povedených, ale i těch méně zdařilých rekonstrukcí a dále se s tímto tématem budou moci návštěvníci veletrhu seznámit účastí na odborných diskusích a přednáškách, ale také přímo ve veletržních stáncích zainteresovaných subjektů.

Nezávislá poradenská centra

I v letošním roce pokračuje pořadatel Veletrhy Brno v organizování nezávislých odborných poradenských center. Jedním z nich bude i poradenské Centrum pasivního domu, kde budou mít návštěvníci jedinečnou možnost získat zaručeně odborné odpovědi na své otázky, které se mohou týkat všech způsobů úspor energií a energeticky úsporného stavění. O novinkách ze světa stavebních materiálů, o nové legislativě a jejích dopadech na vydání stavebního povolení nebo provoz budovy se mohou návštěvníci informovat ve Stavebním centru Stavebních veletrhů Brno – ve stánku České komory autorizovaných inženýrů a tech­niků a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Zkratka na cestě za kontraktem

Další již tradiční součástí doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno je kooperační setkání Kontakt – Kontrakt. Tato akce je pořádána pro každého, kdo na letošních Stavebních veletrzích Brno hledá nové obchodní příležitosti, má zájem rozšířit svou klientelu a zajímá se o navazování nových obchodních kontaktů, a to nejen s domácími, ale i zahraničními firmami. Všem zaregistrovaným zájemcům z řad vystavovatelů a návštěvníků pořadatel v průběhu veletrhu nabízí sjednání schůzek uspořádaných do individuálního plánu. Zájem o účast projevily delegace rakouských, německých, slovinských a slovenských firem.

Více informací o Stavebních veletrzích naleznete na www.stavebniveletrhybrno.cz.

 (Veletrhy Brno)

Obr. 1. Již tradičně se na jaře na brněnském výstavišti uskuteční Stavební veletrhy Brno

Obr. 2. Zvýrazněnými obory na letošních Stavebních veletrzích Brno jsou nízkoenergetické stavby a bydlení a úspory energií