Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Přípravy na Amper 2008 zahájeny

Přípravy na Amper 2008 zahájeny

Zatímco podzim je pro odbornou veřejnost ve znamení několika technických veletrhů, jarní událostí číslo jedna je bezesporu odborný veletrh Amper, zvláště pro firmy v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Již nyní byla zahájena příprava na šestnáctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2008, který se uskuteční v Pražském veletržním areálu v Letňanech od 1. do 4. dubna 2008.

Zájem o prezentaci roste

V oboru elektrotechniky a elektroniky stále roste zájem firem o navazování kontaktů a vytváření nových obchodních příležitostí na území České republiky. Významnými dovozci elektrotechniky jsou např. podnikatelské subjekty působící v automobilovém průmyslu, energetice, dopravě či výrobě spotřebního zboží apod. V celkovém objemu zahraničních investic dnes zaujímá elektrotechnický průmysl v České republice druhé místo hned za automobilovým průmyslem a vzhledem ke stálému zájmu zahraničních investorů lze předpokládat, že se tento trend udrží i v dalších letech. Zlepšení celkové bilance zahraničního obchodu s elektrotechnikou se bezesporu odráží i v zájmu zahraničních firem o účast na veletrhu Amper. Ke zvýšenému zájmu o vystavování na veletrhu Amper přispívá také růst produkce elektroniky a elektrotechniky v České republice.

Tab. 1. Obory zastoupené na veletrhu Amper 2008

elektronické prvky a moduly

zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie

elektroinstalační technika

vodiče a kabely

pohony a výkonová elektronika

měřicí a zkušební technika

automatizační, řídicí a regulační technika

osvětlovací technika

elektrotepelná technika

systémová technika budov

informační systémy

stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku

Zrcadlo oboru

Díky velké účasti českých i zahraničních vystavovatelů poskytl již loňský veletrh Amper ucelený pohled na obor elektroniky a elektrotechniky. Vždyť na ploše přesahující 37 000 m2 představilo svou nabídku celkem 826 firem z 30 zemí celého světa (obr. 1). Na veletrhu nejsou vzácností i několikasetmetrové expozice. Celkem se zde prezentovalo 175 zahraničních firem, v největším počtu z Německa a Polska. I v roce 2008 lze očekávat, že veletrh Amper potvrdí statut nejvýznamnější oborové události ve střední a východní Evropě a počet vystavujících firem bude zachován, ne-li překročen. Struktura veletrhu, uvedená v tab. 1, poskytuje možnost prezentace firem z mnoha odvětví současné techniky.

Především odborné veřejnosti je určen bohatý doprovodný program prezentací, seminářů a odborných konferencí, které mapují důležité události, objevy a nové produkty v oboru. Soutěž o nejlepší exponát veletrhu, Zlatý Amper, je příležitostí vyzdvihnout a medializovat nejkvalitnější a nejpřínosnější produkty.

Včasné přihlášení přináší výhody

Právě nyní nastal pro vystavovatele ten správný čas na řešení základních otázek souvisejících s účastí na jarním veletrhu Amper 2008 (1. až 4. 4. 2008). Včasným přihlášením na veletrh si firmy zajistí vhodné umístění stánku. To má velký význam zvláště u rozměrných expozic. Pořadatel veletrhu pak může zvolit vhodnou strategii pro rozmístění vystavovatelů na ploše. Pro vystavovatele, kteří se přihlásí do 31. 10. 2007, platí nižší cena za plochu stánku (v m2). Aktuální informace vztahující se k přípravám veletrhu je možné sledovat na internetových stránkách www.amper.cz

(PR Terinvest)

Obr. 1. Pohled do výstavní haly veletrhu Amper 2007

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde