Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Připravuje se konference ARaP

V minulém čísle byli čtenáři již informováni, že i letos je připravována konference ARaP (Automatizace, Regulace a Procesy). Její devátý ročník pořádá ústav přístrojové a řídicí techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Českomoravskou společností pro automatizaci tradičně v třetím listopadovém týdnu (21. a 22. listopadu 2013) v konferenčních prostorách Fakulty strojní ČVUT.

Přípravný výbor svou činnost zahájil zajišťováním vyzvaných přednášek a tutoriálů. V současnosti jsou přislíbeny přednášky z oblasti automatizace budov a řízení kotlů na spalování biomasy menších výkonů používaných jako zdroj tepla pro vytápění. Koordinace a garance této části se ujal prof. Ing. J. Bašta, Ph.D., vedoucí ústavu techniky prostředí FSI ČVUT, a získal příslib mj. prof. Ing. Pavla Ripky, CSc., děkana Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, že přednese tutoriálově pojatou přednášku z oboru inteligentní senzoriky pro techniku budov, popř. z další oblasti. Další pozvaní přednášející, Ing. Jan Široký, Ph.D., a Ing. Jiří Cigler z Energocentra Praha, otevírají přednáškou Prediktivní řízení systémů vytápění další téma – prediktivní řízení. K tématu prediktivního řízení a k aplikačním možnostem pokročilých metod řízení vůbec připraví informaci prof. V. Havlena, CSc. z FEL ČVUT. Další odborník z téže fakulty prof. Ing. V. Hlaváč, CSc. přislíbil podat přehledovou informaci z oblasti strojového vnímání.

Byla navázána mediální spolupráce s portálem TZB-info s příslibem několika přednášek ke konferenčnímu tématu Automatizace budov. Jedním ze závazně přislíbených vystoupení je přednáška Ing. Jana Vidíma (Domat Control System, s. r. o.), s názvem Integrace systémů a centrální dispečinky. Uvedený výčet předjednaných přednášejících by se měl stát inspirujícím podnětem pro pracovníky z praxe pro přihlášení referátu. Zároveň by vyzvané přednášky měly sloužit k lepší orientaci při inovaci výuky na středních i vysokých školách. To je ostatně jedna z nejmarkantnějších dlouhodobých snah konferencí ARaP – přispět k všeobecné informovanosti pracovníků z oblasti automatizace, podporovat seznamování účastníků s novými trendy i překvapivými obory využití automatizace. V letošním roce proto nebudou zájemci o prezentaci svazováni úzkým vymezením tematických okruhů a pořadatelé konference očekávají v průběhu září příslušné návrhy příspěvků. V současných předběžných návrzích se objevují některé zajímavé náměty, např. z oblasti využití strojového vidění, zajištění bezpečnosti strojů a zařízení a zabezpečení informací ve výrobě (safety & security), a další témata z oblasti informační a komunikační techniky.

Program bude koncipován tak, aby představitelům firem umožnil náborovou prezentaci. Studenti o této možnosti seznámení s budoucími zaměstnavateli budou speciálně informováni. Účastníkům konference bude také nabídnuta možnost bezplatně navštívit souběžně pořádané odborné veletrhy na výstavišti PVA EXPO Praha Letňany, které mají určitou tematickou souvislost s náplní konference. Především jde o veletrh For Automation, ale i o veletrh Voda-Klima-Vytápění. Zájemcům o účast na letošní konferenci, ať už jako přednášející, nebo posluchači, je doporučen zatím třeba jen předběžný zájem vyznačit vygenerováním předběžné přihlášky na webových stránkách konference www.arap.cz. Zajistí si tak průběžné zasílání aktuálních informací. Uzávěrka přihlášek referátů je 30. září 2013. Posluchači se mohou přihlašovat v podstatě průběžně až do začátku konference. Nicméně z důvodu plánování kapacit jsou zvýhodněni ve výši vložného účastníci se včasnou platbou. Stejně tak zájemcům o tutoriály z řad středoškolských pedagogů bude poskytnuta možnost přihlásit se na den plánovaného konání tutoriálů, pátek 22. listopadu 2013, se sníženým vložným.

Pořadatelé se těší na přihlášky a abstrakt referátů, které nemusí být přísně vázány na zmiňované tematické okruhy, ale v duchu tradice technických konferencí ARaP budou představovat zajímavé a odborně přístupné nové poznatky. Počítá se s jejich tištěným vydáním ve sborníku. Proto organizátoři prosí, aby případní přednášející věnovali pozornost jejich zpracování podle pokynů tak, aby bylo možné dobře naplnit jeden ze záměrů organizátorů: posloužit konferencí potřebám celoživotního vzdělávání. Největší význam však má vaše osobní účast spojená s formálními i neformálními diskusemi, ke které jsou všichni srdečně zváni. Vaše dotazy a přání můžete kromě webových stránek směrovat také osobně prostřednictvím e-mailových zpráv na adresy cyril.oswald@fs.cvut.cz, bohumil.sulc@fs.cvut.cz, popř. telefonem na číslo +420 224 352 531.

Těšíme se na spolupráci a osobní setkání na konferenci.

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., FS ČVUT v Praze