Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Připraveni na výzvy trhu pomocí standardizace

Inženýrské firmy v Čechách i na Slovensku se potýkají s nedostatkem projektantů. Reportáž z inženýrské společnosti IS Industry Solutions dokládá, že možným řešením může být zvýšení efektivity inženýrské práce uplatněním vhodné metodiky a standardizace opakujících se úkolů. Kromě úspory pracovních sil a zkrácení doby projektování se tím také omezuje riziko vzniku chyb a zvyšuje kvalita projektů. 

Firma IS Industry Solutions (IS SK) nabízí řešení všeho druhu pro průmysl. Záběr této žilinské společnosti na trhu elektrotechnických projektů je skutečně široký – od projektů v oblasti vysokého napětí přes nízkonapěťové sítě až po řízení technologických procesů. Firma s čistě slovenským kapitálem vznikla koncem roku 2013 regulovaným převodem 44 zaměstnanců z firmy Siemens. V současné době má více než 80 zaměstnanců a kromě slovenské centrály v Žilině a pobočky v Bratislavě pobočky také v České republice a v Rusku.

V oblasti řízení technologií je firma IS SK kromě dřevozpracujícího průmyslu rovněž známá v cementárenském a papírenském průmyslu. Expanzi v České republice začala zakázkou pro chemický závod. Podle slov Ing. Stanislava Meluše, vedoucího projektového oddělení, je přidanou hodnotou a hlavní výhodou společnosti „možnost komplexní dodávky řešení od návrhu až po odevzdání a oživení v provozu“. V jeho oddělení pracuje čtrnáct projektantů. 

Sílící tlak na projektové oddělení

Již dávno jsou pryč doby, kdy se nejdřív projektovalo a teprve pak rozhodovalo o realizaci. Současná doba si vyžádala jiný přístup k projektování. Zákazník si kupuje celé řešení a ve většině případů ho nezajímá příprava ani samotná realizace, jen výsledek a termín. Proto mají inženýrské společnosti jako IS SK za úkol koordinovat všechny činnosti – projektování, realizaci, montáž a oživení.

Tak jako v jiných projektových společnostech, také v IS SK vyzkoušeli různé softwarové nástroje na přípravu projektů. Při navrhování dispozice a rozmístění komponent stále používají AutoCAD. Sílící tlak na kvalitu a efektivitu výstupů z oddělení projektování si však vyžádal najít nástroj, jenž by nabízel detailní návrhovou elektrotechnickou stránku projektu s možností kontroly. Oddělení projektování vyzkoušelo na tvorbu elektrotechnických schémat vícero softwarových nástrojů a různých nadstaveb. 

Důkladná analýza

Při hledání vhodného nástroje pro projektování se poprvé setkali se společností Eplan. Začínali s jednou licencí, později využívali dvě a v současné době jich mají sedm. Začátky byly různorodé. Každý projektant měl svůj styl práce a software ovládal na uživatelské úrovni. To však na efektivní práci nestačilo. Ing. Meluš dodává: „Cítil jsem, že potřebujeme nástroj, který nám pomůže zvýšit efektivitu, sjednotit pracovní postupy a dokáže procesy projektování zautomatizovat. Právě společnost Eplan přišla s řešením, po němž jsem dlouhodobě pátral. Nenabízela jen software, ale taktéž celou metodiku.“

V prvním kroku přišli specialisté z firmy Eplan do IS SK a udělali analýzu doslova celého fungování firmy. Společně si prošli celý pracovní proces – odkud a kam směřuje projektová dokumentace, v jakých formátech se v procesech nachází, jaké jsou způsoby odevzdávání informací apod. Po podrobné analýze nabídla společnost Eplan řešení „ušité na míru“ a postavené na softwarovém řešení EPLAN Electric P8 v síťové verzi a na automatizovaném vytváření schémat za pomoci nástroje EEC One (EPLAN Engineering Center One). 

Od uživatele k profesionálovi

Pracovní tým tvořil jeden specialista ze společnosti Eplan a klíčový projektant z oddělení projektování. Dalším krokem po analýze potřeb byla standardizace, tedy nastavení šablon a kmenových dat pro EEC One. Následovala automatizace procesů. Důležité bylo, že s těmito připravenými nástroji již byli obeznámeni všichni projektanti. Ještě před spuštěním proběhlo přímo v prostorách firmy intenzivní školení. „Eplan nám pomohl připravit podrobný manuál. Když k nám teď přijde nový projektant se základními zkušenostmi v Eplan Electric P8, za pomoci uvedeného manuálu se rychleji zaškolí,“ vysvětluje Ing. Meluš. Projektantům se najednou otevřely nové obzory, získali nástroj upravený podle svých požadavků, na procesy aplikovali definovanou metodiku a velké projekty se začaly automatizovat. 

Zkouška ohněm

První „zkouškou ohněm“ se stala velká zakázka pro chemický závod v České republice. Pro projektové oddělení to byla velmi důležitá výzva, protože šlo o poměrně složitý projekt s požadavkem na rychlé zpracování. Padlo rozhodnutí, že se celý projekt vyřeší novým způsobem s použitím EEC One. „Při běžném postupu kreslení schémat by nám dokončení samotného projektu trvalo minimálně dva měsíce. My jsme projekt pro výrobu rozváděčů odevzdali za jeden měsíc. To představovalo obrovský úspěch, za což vděčíme automatizaci projektování,“ komentuje Meluš. 

Standardy nezávislé na oboru

Po důsledné přípravě standardů nezáleží na tom, zda jde o cementárenský, papírenský, nebo dřevozpracující průmysl. Společnost prostřednictvím EEC One zautomatizovala projektování v dalším velkém projektu pro firmu Volkswagen na Slovensku. Největší logistická hala (500 × 250 m) pro automobilový průmysl na Slovensku vyžadovala navrhnout velký počet rozváděčů pro osvětlení s množstvím vývodů. Při klasickém způsobu projektování a kopírování jednotlivých prvků by to trvalo dlouho a riziko vzniku chyb by bylo velké. Díky automatizaci projektování za pomoci EEC One dokázalo projektové oddělení připravit projektovou dokumentaci včas. 

Automatizace projektování napříč celou firmou

První fází projektování je analýza vstupních podkladů. Standardní vstup pro projektové oddělení představuje seznam pohonů, snímačů a jiných elektrotechnických prvků. Projektant tyto prvky rozdělí podle metodiky do skupin, jednotlivé parametry prvků (např. pohonů) upraví jen v tabulkovém procesoru a následně je za pomoci EEC One importuje přímo do EPLAN Electric P8.

V závěru dokáže s použitím EPLAN Electric P8 připravit nejen hlavní výkresy, ale také sumární kusovník, který se automaticky zasílá do oddělení nákupu, takže zaměstnanci už nemusí listovat v projektové dokumentaci. Vygenerované výstupy si pochvalují rovněž v oddělení výroby, protože teď automaticky získají štítky na přístroje, zařízení a svorkovnice. Předtím ve výrobě manuálně přepisovali údaje z výkresů do tabulek v Excelu, které byly zpracovatelné pro specializované tiskárny. Teď dokáže pracovnice ve výrobě štítky jednoduše vytisknout, protože je dostane již vyexportované ze softwaru Eplan do Excelu přímo z projektového oddělení. 

Pevně na vlastních nohou

„Řešení od společnosti Eplan pro nás představuje konkurenční výhodu. Momentálně jsme ve stavu, kdy nám implementace Eplan Electric P8 a EEC One přináší první ovoce. Čekají nás velké projekty, ale díky dobře nastavené standardizaci a automatizaci projektování bychom je měli bez problémů zvládnout,“ uzavírá Ing. Stanislav Meluš. 

(Eplan Software & Services)

Obr. 1. Zpracování projektové dokumentace v softwaru Eplan

Obr. 2. Pohled do rozváděče