Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Příprava veletrhu Achema je v závěrečné fázi

Veletrh Achema se bude konat ve Frankfurtu nad Mohanem od 15. do 19. června 2015. Již nyní je přihlášeno 31 000 vystavovatelů; pořadatelé očekávají, že jejich počet dosáhne stejně jako v roce 2012 čísla 3 800. Brzy bude zveřejněn také program doprovodného kongresu. Ke zdůrazněným tématům budou patřit biotechnologie (v rámci sekce Biobased World), pokrok v oblasti provozní analytické techniky, vodní hospodářství v průmyslu, energetická efektivita, zkoušky materiálů a surovin a bezpečnostní technika.

 
Achema je veletrh procesní výroby, tj. chemie, petrochemie, farmacie a potravinářství. Jeho podstatnou součástí je i měřicí, řídicí a automatizační technika pro tyto obory. Proto na něj upozorňujeme i v našem časopise a doporučujeme zejména odborníkům zabývajícím se automatizací procesní výroby, aby si tuto významnou akci, která se ve Frankfurtu koná jednou za tři roky, nenechali ujít.
 
Kromě již zmíněné měřicí, řídicí a automatizační techniky, jež tvoří nejvýznamnější položku nomenklatury, návštěvníci na veletrhu dále uvidí např. laboratorní a analytickou techniku, techniku pro farmaceutickou výrobu, zařízení pro mechanické zpracování materiálů, balicí techniku, techniku pro skladování a výrobní logistiku a mnoho dalšího.
 
Zatímco techniku pro skladování a výrobní logistiku se podařilo soustředit do specializované přehlídky na jedno místo, letos o větší ploše než v minulých letech, jiná témata jsou rozptýlena v různých stáncích a různých pavilonech. Není to pro malou snaha pořadatelů veletrh tematicky rozčlenit; příčina spočívá v podstatě chemického a procesního průmyslu, který je velmi komplexní a jehož jednotlivé obory jsou úzce propojeny. Tak, jako je nelze oddělit v praxi, není možné je oddělit ani na veletrhu. Příkladem je moderní analytické technika: zájemci ji najdou u dodavatelů vybavení laboratoří, ale stále více také u dodavatelů provozní měřicí techniky. Speciální analytická technika je určena pro průmyslové vodní hospodářství, a to ještě se speciálními požadavky na kontrolu kvality vody v oblasti farmacie, potravinářství nebo biotechnologické výroby. Jiným příkladem mohou být biotechnologie, jimž je i v doprovodném kongresu věnována sekce Biobased World. Na veletrhu se k tomuto tématu hlásí výrobci snímačů, dodavatelé fermentorů z korozivzdorných materiálů, ale také dodavatelé biodegradabilních obalových materiálů.
 
Pro návštěvníky, kteří mají zájem speciálně o konkrétní téma, může být velmi těžké naplánovat návštěvu veletrhu tak, aby jim nic podstatného neuniklo. Veletržní správa proto pro ně připravuje speciální tematické průvodce, které je provedou těmi místy výstaviště, jež jsou z hlediska jejich tematického zaměření nejdůležitější. Kromě papírové podoby budou tyto průvodce k dispozici i jako aplikace pro mobilní zařízení. K rychlejší orientaci poslouží i značení přímo v halách.
 
Oblíbená jsou rovněž fóra, která se pod názvem Achema – Praxisforen konají přímo na výstavní ploše a jsou přístupná všem zájemcům. Návštěvníci zde v krátkých, na praxi orientovaných přednáškách uslyší např. o technických zařízeních na jedno použití, požadavcích na komponenty a zařízení pro farmacii, o technice pro zpracování práškových a pastovitých materiálů, bezpečnostních systémech pro procesní výrobu a o dalších aktuálních tématech.
 
Program doprovodného kongresu bude zveřejněn za několik dnů. Organizátoři se snaží o to, aby v paralelních sekcích současně neběžely tematicky podobné přednášky, a zájemci o určitá témata tak měli možnost z návštěvy kongresu vytěžit co nejvíce. „Kongres je místem, kde se setkávají pracovníci základního výzkumu a vývoje s uživateli,“ říká prof. Kurt Wagemann, obchodní ředitel společnosti Dechema, který je za přípravu kongresu zodpovědný. Během kongresu proběhnou čtyři plenární přednášky a pódiové diskuse na témata, jako jsou vliv rozvoje těžby břidlicového plynu na bioekonomiku, trendy v chemickém průmyslu, procesní výroba z pohledu energetické náročnosti a využití vody v průmyslu.
 
Bližší informace o veletrhu i kongresu najdou zájemci na www.achema.de.
(Bk)
 

Obr. 1. Ukázka expozice z předchozího ročníku veletrhu Achema