Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Připojení inkrementálního snímače k PC

Automa 1/2001

Připojení inkrementálního snímače k PC

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Snímač,
mikropočítač,
hradlo,
vyhodnocení signálu,
RS-422.

Ing. Petr Tůma, Technická univerzita v Liberci