Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Principia Cybernetica 2005

číslo 7/2005

Principia Cybernetica 2005

Tradiční konference kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit České republiky a Slovenské republiky Principia Cybernetica 2005 se bude konat na VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě ve dnech 7. až 9. září 2005. Setkání bude součástí Mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55. výročí založení Fakulty strojní v rámci odborné sekce 4 – Automatické řízení a aplikovaná informatika. Cíle konference kateder automatizace a kybernetiky jsou:

  • vzájemná výměna informací a zkušeností z pedagogického a vědeckovýzkumného procesu,
  • prezentace výsledků řešených vědeckých a grantových projektů,
  • koordinace a rozvoj spolupráce na společných projektech kateder.

Další pokyny pro zájemce o účast na konferenci včetně šablony příspěvku naleznou zájemci na http://www.fs.vsb.cz/akce/2005/FS55S04/Call.htm Plný text příspěvku v anglickém nebo národním jazyce je nutné odeslat nejpozději do 22. 8. 2005. Další informace a upřesnění vztahující se ke Konferenci kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit České republiky a Slovenské republiky je možné najít na adrese http://www.fs.vsb.cz/akce/2005/FS55S04/Index.htm, popř. si je vyžádat e-mailem (fs55-s4@vsb.cz) nebo telefonicky (+420 59 732 1280).

(rw)