Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Přímá cesta: s řešením Store Share View do cloudu

Převést data do cloudu a použít je např. ve scénářích spolupráce – to je v současnosti už skoro povinnost. Ovšem mnoho společností se ptá, jakou cestou se vydat a jaká data v cloudu sdílet. Společnost Eplan jim nyní nabízí podporu v podobě nově vyvinutého řešení Store Share View. 

EPLAN Store Share View, vlastními silami vyvinuté řešení založené na Microsoft Azure, je platforma, která přenáší dokumentaci vytvořenou v systémech Eplan do cloudu. Zároveň jde o základ pro budoucí propojení několika cloudových řešení navzájem. Jako první krok představila společnost Eplan na veletrhu Hannover Messe tu část řešení Store Share View, která umožňuje projekty zobrazovat, revidovat a přidávat k nim zvýrazněné komentáře. To je výchozí bod cesty, na níž chce doprovázet své zákazníky krok za krokem do cloudu. Přínos pro uživatele spočívá zvláště v tom, že všechna data jsou uložena v jednom centrálním zdroji, a jsou tak jednoduše dostupná pro každého, kdo se podílí na projektu (včetně těch, kteří zajišťují následné procesy). Přístup k datům je univerzální: z každého zařízení, z každého místa a nezávisle na instalaci softwaru.

Již název EPLAN Store Share View napovídá, co mohou zákazníci od nové služby na své cestě do cloudu očekávat: dokumentace projektů EPLAN Projects může být ukládána v cloudu (Store), je dostupná pro všechny, kdo se na projektu podílejí (Share), a je kdykoliv a odkudkoliv viditelná (View). Není vyžadována žádná instalace – dokonce ani tradiční instalace prohlížeče. Přihlásit se, udělat komentáře prostřednictvím funkce zvýraznění a označit postup práce – to jsou pro uživatele jednoduché první krůčky do cloudového projektového prostředí. Systém je navržen tak, aby byly všechny nezbytné informace projektů dostupné v cloudu, který je tak centrálním zdrojem dat. Inženýrské znalosti však prostřednictvím řízení přístupových práv zůstávají spolehlivě chráněny před neautorizovaným přístupem. Za přidělení práv odpovídá příslušné oddělení zákazníka.

To je jen první krok uživatelů prostředí EPLAN Platform do cloudu – avšak velmi důležitý. Jestliže bylo v minulosti třeba poskytnout schémata navazujícím oddělením (např. oddělení konstrukce rozváděčů nebo oddělení uvádění do provozu), bylo nutné vytisknout tisíce stran dokumentace v papírové podobě. Bezpapírové pracovní postupy jsou nejen nákladově efektivnější, ale také mimořádně zvyšují kvalitu. Dalším rozhodujícím aspektem jsou mnohem lepší možnosti spolupráce. Prostřednictvím EPLAN Store Share View – což je první krok cloudového konceptu Eplan – mohou externí účastníci, jsou-li jim přidělena přístupová práva, získat přístup k datům projektu. Infrastruktura pro spolupráci je dostupná v cloudu, a oddělení už proto nemusí procházet komplikovaným procesem předávání projektu. Subdodavatelé se mohou o stavu projektu snadno informovat pomocí webového prohlížeče. Další praktický přínos: dostupná jsou vždy jen aktuální data a změny jsou dokumentovány a zvýrazněny automaticky řízeným procesem. To ve výsledku znamená, že zdroje chyb z nekonzistentnosti verzí jsou eliminovány jednou provždy. Spolupráce se subdodavateli a optimalizace pracovních postupů jsou tudíž mnohem snazší. 

Propojení s PDM/PLM zůstává beze změny

Jestliže si chce firma pořídit nový software, často se jako první vynoří otázka: co se stane s mým současným propojením na informační infrastrukturu? Příkladem jsou rozhraní pro systémy PDM a PLM, které obecně musí být vždy aktualizovány nebo přizpůsobeny novému softwaru. Při vývoji Store Share View brala společnost Eplan v úvahu i tuto otázku: požadavkem bylo, aby dosavadní propojení s prostředím EPLAN Platform zůstalo beze změn. Protože zdrojem pro Store Share View jsou dokumenty EPLAN Projects vytvářené v inženýrském prostředí, není vyžadována žádná konverze stávající integrace a nejsou nutné ani žádné změny uložených dat zdrojového projektu.

Inovativní koncept ovládání

Kromě toho, že musí být funkční, měl by být software také co nejpříjemnější pro užívání a měl by podporovat všechny potřeby uživatele. Také v tom je firma Eplan úspěšná. Koncept ovládání je zcela moderní a celkově jednoduchý. Ať uživatel používá touchpad, myš, nebo aktivní dotykové pero – všechny metody jsou možné. Rovněž je možné použít všechny běžné druhy koncových zařízení – od PC po mobilní zařízení s dotykovými displeji. To zajišťuje velkou flexibilitu zvláště v době, kdy se inženýrská práce stále více globalizuje. Vzhledem k nepřetržité 24hodinové dostupnosti cloudových služeb má každý, kdo se podílí na projektu, přístup k datům z jakéhokoliv místa na světě. 

První případové studie od spolupracujících partnerů

Cloud je vhodný k tomu, aby se na projektu mohlo podílet tolik lidí, kolik je třeba. V kontextu Industry 4.0 jsou ti, kdo se na projektu podílejí, spíše z různých míst, a nikoliv jen z jedné firmy. Partneři pracují na řešeních společně, vytvářejí propojení mezi svými softwarovými systémy a tím zvyšují přínosy pro uživatele. Například firmy Festo a Lenze jsou partnery společnosti Eplan již dlouhá léta. Do katalogu EPLAN Data Portal uložily velké množství údajů svých komponent a pro svou část využívají možnosti cloudových služeb. Na veletrhu Hannover Messe obě společnosti prezentovaly první případové studie, které byly technicky vytvořené využitím rozhraní Rest API v EPLAN Store Share View. Webové rozhraní Rest API umožňuje přístup dodavatelům třetích stran, kteří tak mohou optimálně využívat inženýrská data vytvořená v prostředí EPLAN Platform pro následné procesy. 

Kam pro další informace

Koncept EPLAN Store Share View byl poprvé představen na veletrhu Hannover Messe 2018. Více zájemci najdou na stránkách www.eplan.de.

 

(EPLAN Software & Services)

Obr. 1. Konstruktéři mohou zpřístupnit schémata projektů uložená v cloudu do platformy určené pro oddělení nebo celé společnosti zabývající se následnými činnostmi ve vývojových a výrobních procesech

Obr. 2. Schémata projektu sdílená uživateli systémů Eplan se nyní stávají výrobcům dostupnými např. prostřednictvím webového prohlížeče; detaily zařízení jsou poskytovány snadno a transparentně – to je ukázáno na výběru přístrojů ve schématech

Obr. 3. Změny jsou dokumentovány a předávány uživatelům systémů Eplan, kteří se potom mohou postarat o modifikace svých částí projektu, přičemž jsou naváděni seznamem změn – potíže při luštění ručně psaných poznámek a náčrtů jsou tak minulostí