Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přijďte si vyzkoušet svůj odhad vzdálenosti

Doby, kdy průmyslové výstavy a veletrhy připomínaly spíše lidové veselice než seriózní setkání dodavatelů a zákazníků, jsou naštěstí už dávno za námi. I přesto každý uvítá ve stáncích nějaké to zpestření uniformní přehlídky výrobků. Ve stánku číslo A24 v hale 3 na veletrhu Amper 2010, kde bude vystavovat firma FCC průmyslové systémy, sice nebude hypnotizér ani pravá mořská panna, ale návštěvníci tam najdou systém strojového vidění, který přezkouší jejich odhad vzdálenosti.
 
Měření vzdálenosti pomocí strojového vidění, jeho možnosti a přesnost, to bývá jedna z nejfrekventovanějších otázek kladených potenciálními uživateli. Je to pochopitelné, neboť velké procento systémů strojového vidění se využívá ke kontrolám, které měření vzdálenosti využívají.
 
Může jít o rozlišení dílu na základě zjištění odlišnosti některého rozměru, jak ukazuje obr. 1, který pochází z řešení kontroly kulových čepů. Na základě změřeného stoupání závitu zde kamera spolehlivě rozlišuje čepy s metrickým závitem, určené pro evropské výrobce, od jiných, určených pro automobilky v USA.
 
Měření vzdálenosti je užitečná metoda také při kontrole správné montáže. Na obr. 2 je palivové čerpadlo, u kterého se (kromě jiného) kontroluje, zda je matka na táhle čerpadla zašroubována do správné vzdálenosti, předepsané pro následující montáž. Snímek je pořízen při zadním světle, které je pro měření vzdálenosti typické. Osvětlovač je vybaven clonou s otvory v místě vrcholu kloboučku a matky.
 
Často se používá přímé měření rozměrových tolerancí vyrobeného dílu. Na obr. 3 je ukázán stroj ke kontrole tolerancí třmenu pro upevnění části podvozkové skupiny osobního automobilu. Zařízení je konstruováno jako samostatná měřicí stolice s podavačem spon ze zásobníku a tříděním do dvou přepravek na dobré a vadné součásti.
 
Na veletrhu Amper 2010 bude společnost FCC PS demonstrovat možnosti inteligentní (smart) kamery při měření vzdálenosti a zároveň snad i trochu pobaví návštěvníky po vyčerpávajícím dnu na výstavišti. Proto pro ně připravila automatizovaný test odhadu vzdálenosti. Počítač pomocí generátoru náhodných čísel určí vzdálenost, jakou má návštěvník odhadnout, a ukáže ji na displeji panelového počítače (obr. 4). Návštěvník pak tuto vzdálenost nastaví mezi palcem a ukazovákem tak, jako se ukazuje „takhle je to veliké“, a rozevřené prsty položí do vyznačeného prostoru. Kamera změří vzdálenost mezi prsty a ukáže ji na obrazovce. Bude-li odhad v dané toleranci, přikáže kamera automatu vydat odměnu. A protože každá soutěž by měla být férová, bude možné si ve stánku půjčit posuvné měřítko (šupleru), nastavit na něm libovolnou vzdálenost a vsunout jeho čelisti do zařízení místo prstů. Tím se každý může přesvědčit, že není šizen, a zároveň si v praxi ověří, s jakou chybou toto jednoduché zařízení měří vzdálenosti.
 
Kdo by se letos na veletrh Amper nedostal (což by určitě byla škoda), může navštívit webové stránky nebo kontaktovat libovolnou kancelář společnosti FCC průmyslové systémy. Tam získá technické nebo obchodní informace o systémech strojového vidění.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
 
Obr. 1. Kontrola kulových čepů pomocí kamery
Obr. 2. Kontrola zašroubování matky na táhle čerpadla
Obr. 3. Stroj ke kontrole tolerancí třmenu pro upevnění části podvozkové skupiny osobního automobilu
Obr. 4. Vzdálenost pro odhad zadá počítač pomocí generátoru náhodných čísel