Aktuální vydání

celé číslo

03

2020

Veletrh Amper

Fórum automatizace a digitalizace

celé číslo

Příčně dělicí linka na stříhání obalového plechu

Automa 7/2000

(firemní článek)

Příčně dělicí linka na stříhání obalového plechu

Firma DEL a. s., Žďár nad Sázavou, získala kontrakt na dodávku elektrického zařízení příčně dělicí linky, dodávané firmou Žďas do VSŽ-US STEEL v Košicích. Tato linka dosáhla především díky nově vyvinutým letmým nůžkám špičkové úrovně v oblasti dělicích zařízení.

Dělicí linka je určena pro příčné dělení tenkého pásu ze svitků na tabule předvolených délek. Výstupní materiál, obalový plech 0,14 až 0,4 × 1 030 mm, je dále zpracováván hlavně v potravinářství a konzervárenství (plechovky apod.). Linka pracuje kontinuálně, vlastní dělení zajišťují letmé nůžky – pás plechu je odvíjen, rovnán a spojitě bez zastavení podáván do nůžek, které pracují systémem start-stop.

Vstupní úsek linky se skládá z odvíječky, rovnačky, podávacích válců a letmých nůžek. Výstupní část tvoří ukládač s pěti ukládacími místy, do kterých se podle navoleného programu třídí nastříhané tabule.

Řídicí systém linky zajišťuje:

  • technologickou úroveň řízení,
  • diagnostiku a vizualizaci,
  • regulaci konstantního tahu pásu na rozvíječce,
  • regulaci výšky smyčky před podávacími válci,
  • regulaci letmých nůžek,
  • sledování a klasifikaci materiálu s ohledem na třídění do ukládacích míst – sledování vad měřičem tloušťky a dírkovitosti, sledování mimotolerančních střihů nůžek a manuálního značení vad,
  • třídění na ukládači do stohů podle zadaného počtu tabulí, hmotnosti a specifikace zakázky,
  • vážení hotové produkce a tištění štítků.

Veškeré regulované pohony linky jsou tvořeny asynchronními motory napájenými z měničů frekvence (střídavé regulované pohony).

Hlavním strojem linky jsou nůžky. Nůžky jsou letmé, se dvěma bubny, které jsou spojeny přímo, bez převodu, s poháněcím motorem. Vyznačují se velkou rychlostí podávání pásu, frekvencí stříhání a především extrémní přesností (tab. 1). Podobných parametrů dosud nebylo nikdy dosaženo.

Nůžky jsou spojitě regulovány do každého střihu, tj. způsobem start-stop. Regulují se tak, aby horizontální složka obvodové rychlosti nožů byla na začátku střihu shodná s rychlostí pásu. Tato synchronizace je zachována až do okamžiku, kdy nože opustí materiál. Dotyk nožů s materiálem (tj. začátek střihu) je vždy v tom místě, které odpovídá předvolené stříhané délce a je v povoleném tolerančním rozsahu (tj. ±0,15 mm), a to i v přechodových stavech (při rozběhu nebo brzdění linky), kdy je rychlosti pásu proměnná.

Při stříhání základní (přirozené) délky Lz, která je dána délkou obvodu kružnice, již opisuje nůž, mají bubny přibližně konstantní otáčky. Je-li stříhána délka L < Lz, bubny se mezi střihy musí urychlit, při stříhání L > Lz se naopak bubny zpomalují po střihu. Při délce L = 2Lz se bubny mezi střihy zastaví a opět startují na synchronní rychlost.

Elektrické zařízení bubnových nůžek, tj. motory, napájení a řízení, jsou dodávkou firmy DEL a. s. ve spolupráci s britsko-americkou společností UNICO.

Pohon bubnových nůžek je tvořen asynchronním motorem s kotvou nakrátko napájeným z měniče frekvence. Měnič je tvořen napájecí jednotkou (charging unit) pro vytvoření stejnosměrného meziobvodu (DC BUS), z nějž jsou napájeny vektorově řízené invertory nůžek a ostatních regulovaných pohonů linky. Nedílnou součástí přesné regulace nůžek je i řízení pohonu podávacích válců, které podávají pás do nůžek a současně odměřují podanou délku a snímají skutečnou rychlost pásu.

Pohon nůžek má charakter rázového zatížení. Proto byly použity sady kondenzátorů (capacitor banks) připojené na stejnosměrný meziobvod. Kondenzátory akumulují při brzdění energii, která se opět využívá při startu. Toto řešení se osvědčilo a je zákazníky velmi oceňováno, protože zabraňuje rázům a kmitům v elektrické rozvodné síti. Veškerý software řízení nůžek je obsažen přímo v měniči, v obvodu DSP (Digital Signal Processor). To představuje velkou výhodu, neboť všechny přesné a extrémně rychlé výpočty se provádějí přímo v měniči, a pro ten účel není nutný samostatný počítač. Požadovaná stříhaná délka se tedy v praxi zadává do měniče prostřednictvím operátorského panelu nebo po komunikační lince.

Firma DEL a. s. je dodavatelem kompletního elektrického zařízení celé dělicí linky, ve kterém komunikují PLC a PC s invertorem nůžek i s ostatními měniči a zařízeními po sériových linkách. Zařízení zajišťuje komfortní obsluhu, diagnostiku a především spolehlivost.

DEL, a. s.
Strojírenská 38
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 0616/643 209
fax: 0616/216 57