Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Příběh kapky – výstava o Jaroslavu Heyrovském

Do Prahy doputovala výstava s názvem Příběh kapky, věnovaná Jaroslavu Heyrovskému. Poté, co si ji mohli prohlédnout zájemci v Pardubicích a Brně, byla výstava 1. prosince v 17.30 hodin slavnostně zahájena v Praze v Křížové chodbě Karolina za přítomnosti pozvaných hostů a médií. Při vernisáži byla vystavena i Nobelova medaile a diplom Jaroslava Heyrovského. Pro veřejnost je výstava otevřena až do 18. prosince denně od 10 do 17 hodin. Jaroslav Heyrovský (1890–1967) je na výstavě představen nejen jako vědec, ale i jako člověk. V expozici jsou vystaveny dokumenty a přístroje, které byly po dlouhá léta uloženy v ústavním archivu či depozitáři, mnoho informací bylo čerpáno z knih o Jaroslavu Heyrovském, které napsal jeho žák Jiří Koryta (např. Melantrich, 1990), či z vyprávění žáků a spolupracovníků J. Heyrovského.
 
Odborná veřejnost si 50. výročí udělení Nobelovy ceny J. Heyrovskému připomene mezinárodní konferencí, jež bude počátkem prosince uspořádána na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zúčastní se jí vědci z celého světa.
 
Zájem o instalaci výstavy v roce 2010 projevily již další instituce (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci, Hvězdárna a planetárium Johanna Palysy v Ostravě, Městská část Praha 8), a tak se výstava vydá na další cestu opět v jarních měsících příštího roku. I doprovodný program sestavený z popularizačních přednášek k tomuto tématu je v plném proudu. Aktuální informace o výstavě a jejím putování zájemcům přinášejí internetové stránky www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.

(AV ČR)