Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Příběh firmy National Instruments

Deset let od založení podniku je dobrou příležitostí k oslavě a také ke vzpomínání. Firma National Instruments (NI), založená v USA, je na trhu již několik desetiletí, ale její česká pobočka National Instruments (Czech Republic), s. r. o., slaví letos přesně deset let svého působení na českém a slovenském trhu. Její ředitel Radim Štefan si při oslavě zavzpomínal na radosti a strasti při práci pro společnost a zmínil se i o historii a současnosti mateřské společnosti NI.
 
Přibližme si nejdříve mateřskou společnost. Kdo byli zakladatelé firmy National Instruments v USA?
Firmu National Instruments založili roku 1976 v USA James Truchard, Jeff Kodosky a Bill Nowlin s cílem využít právě se rodící počítačovou techniku (počítač PDP-11) pro technická měření.
 
S jakými záměry vstupovali na trh?
Nejednalo se vlastně o „vstup“ na trh, nýbrž specifikování trhu zcela nového. V tomto trendu firma pokračuje i nadále, nakonec pánové Truchard a Kodosky působí ve firmě dodnes. Dr. Truchard je člověk s neuvěřitelným rozhledem a obdržel mnoho ocenění za přínos technický i na poli managementu. Opakovaně byl zvolen mezi 50 nejlepších ředitelů firem v USA. Jeff Kodosky je právem nazýván „otcem LabVIEW“, klíčového produktu firmy.
 
Firma NI se od svých začátků rychle rozrostla a dnes působí celkem ve 40 zemích světa. Jak si vysvětlujete její rozvoj?
Firma s velkým předstihem vsadila na rozvoj počítačové techniky. Od jejích začátků v sedmdesátých letech dvacátého století výkon počítačů neustále roste, což umožňuje stále nové a nové aplikace. Zatímco NI je v uvedené oblasti průkopníkem, objevila se v tomto oboru samozřejmě i konkurence.
 
Jaká je profesní minulost manažerů firmy?
V National Instruments pracují především inženýři, a to i na manažerských postech. Členové nejvyššího vedení začínali většinou jako pracovníci technické podpory nebo konzultanti prodeje. Úplně stejně to funguje i dnes. Strategií firmy je najímat absolventy přímo ze škol a „dotvářet“ si je v podnikovém programu ELP – Engineering Leadership Program. Funguje to k oboustranné spokojenosti, takže pracovníci z firmy odcházejí jen výjimečně.
 
Jaké je krédo firmy?
Už když Dr. Truchard firmu zakládal, vytvořil tzv. stoletý plán, kterého by se měla firma držet. Místo krátkodobého zisku je na prvním místě perspektiva zaměstnanců, etika, co nejlepší služby zákazníkům a neustálé inovace.
 
Kdy vznikla česká pobočka NI a kolik v ní nyní pracuje lidí?
Naše česká pobočka zahájila svou činnost koncem roku 2000. Do té doby byla výhradním distributorem výrobků NI firma Dewetron Praha. Dnes pro naši pobočku pracuje deset lidí.
 
Co Vás vedlo k tomu, začít svou kariéru ve firmě National Instruments?
Já jsem se s výrobky NI (bohužel kromě LabVIEW) seznámil během studia na katedře měření FEL ČVUT v Praze. Lze říci, že to byla „láska na první pohled“. Na konci studia jsem se zajímal o práci u tehdejšího distributora, ale bohužel nebyla žádná volná pozice. Nastoupil jsem tedy do firmy Sagem jako Test Engineer ve výrobě mobilních telefonů. Opět jsem pracoval s produkty NI a můj zájem se prohloubil. Zjistil jsem, že NI plánuje otevřít v Čechách pobočku a přihlásil jsem se. Odpověď ale dlouho nepřicházela a já jsem se rozhodl přejít k jiné firmě. Den před nástupem přijel zástupce NI, dohodli jsme se a za týden jsem již byl v USA na tříměsíčním vstupním školení. Až později jsem se dozvěděl, že na vypsanou pozici již byl přijat jiný člověk, který ovšem velmi záhy odešel. Dnes mu mohu jen poděkovat. Moje vytrvalost a skutečnost, že jsem byl ve zkušební době, mi pomohla místo rychle získat. Štěstí zřejmě přeje připraveným.
 
Jak jste přijal americký způsob vedení firmy?
Nevím, jak to chodí u jiných amerických firem. Vedení NI bych možná spíše označil za „inženýrské“. Díky technickému vzdělání valné většiny manažerů jsou rozhodnutí velmi pragmatická, transparentní, a když je to vhodné, tak i demokratická. Členové týmu mohou hodnotit svého šéfa, někdy se dokonce účastní i pohovorů na jeho výběr. V porovnání s firmami českými a německými, které jsem měl možnost poznat, je zde velmi málo zákulisních praktik.
 
Co je vlastně úkolem české pobočky NI? Výrobky se zřejmě vyvíjejí a vyrábějí v USA. Na českém trhu jde pouze o jejich prodej a podporu?
Pravda je, že v ČR (až na malé výjimky zadávané externí firmě) neprobíhá vývoj produktů NI. Vývoji se věnují týmy v USA, Německu, Číně a Indii. Většina hardwaru se vyrábí v továrně v maďarském Debrecenu, kde pracuje přes tisíc lidí. Naše pobočka má na starosti prodej, technickou podporu, marketing a školení zákazníků pro Českou republiku a Slovensko. Nicméně i pod pojmem „prodej“ se skrývá velmi technická práce, která zahrnuje rozbor budoucí aplikace, doporučení vhodných produktů a záruku za správné fungování celého systému.
 
Máte možnost ovlivnit, jak budou vypadat nové výrobky?
Nové výrobky ovlivňujeme nepřímo výměnou informací s oddělením produktového marketingu v USA. Větší obchodní příležitosti, ať již úspěšné, neúspěšné či teprve potenciální, se analyzují a diskutujeme o produktech a funkcích, které jsou naší výhodou nebo nám naopak chybějí. To se potom promítá do plánování nových produktů. Několik produktů i naše relativně malá pobočka ovlivnila zcela zásadně.
 
Které období bylo pro českou pobočku nejtěžší?
Obtížný byl rok 2004, kdy po vstupu ČR do EU byla naše pobočka začleněna i do firemních evropských struktur. Pro naši malou pobočku to byl značný nápor a zejména zvládnutí informačních systémů, zamýšlených pro mnohem větší jednotky, nebylo snadné. Ale povedlo se a dnes jsou pro nás tyto pokročilé systémy výhodou. Z obchodního hlediska byla zatěžkávací zkouškou období s poklesem v elektronickém průmyslu, tedy roky 2001 a 2005. Během obou jsme ale pokračovali v investicích do vývoje strategických produktů, takže jsme z nich nakonec vyšli mnohem lépe než konkurence.
 
Jak se firma rozvíjí odborně? Jak si udržujete potřebný přehled o tom, jak se Váš obor vyvíjí?
Dobré technické znalosti jsou základním požadavkem na pracovníky na všech pozicích, od nových zaměstnanců až po veterány na manažerských postech. Navíc se naše výrobky uplatňují ve všech oblastech, reálné příklady z praxe sahají od soukromé palírny ovocných destilátů až po tokamak, tedy zařízení na výzkum termojaderné reakce. S každou novou aplikací se učíme „za pochodu“, ale zároveň máme velmi propracovaný systém interních školení. Tam kombinujeme webové prezentace, interní „wiki“ stránky a blogy, kam může přispívat každý. Zejména pro technické pozice je ale neocenitelné občas osobně nahlédnout pod pokličku vývojových týmů v USA.
 
Jak se daří firmě v současné době?
Jako asi všechny firmy v oboru nás samozřejmě postihla nedávná ekonomická krize. Díky velmi flexibilním produktům se nám ale částečně podařilo kompenzovat útlum některých odvětví (např. automobilového průmyslu) úspěchy v oborech jiných. Momentální situace vypadá slibně, ale nerad bych to zakřikl.
 
National Instruments má také akademický program. Mohl byste vysvětlit, oč jde?
Naše produkty se hojně používají ve školství a výzkumu, a to nám pomáhá při hledání zaměstnanců mezi absolventy technických oborů. Spolupráce se školami je proto zcela logická a oboustranně výhodná. Navíc jsme přesvědčeni, že naše produkty mají velký pedagogický aspekt a pomáhají učinit tzv. suchou techniku zajímavější. Ať již se jedná o prvňáčka hrajícího si se stavebnicí LEGO WeDo či MindStorms (ke kterým NI vyvinula vývojová prostředí) nebo postgraduálního studenta.
 
Školám dáváme velmi výrazné slevy na naše produkty, sponzorujeme vybrané zajímavé projekty (např. tým studentské formule ČVUT). Celosvětově firma vypisuje granty na perspektivní obory, momentálně se to týká biomedicíny a energetiky. Ve světovém měřítku byly takto již rozdány produkty za miliony dolarů.
 
Přispívá podle Vašich zkušeností zaměření na výzkumné programy ke stabilizaci firmy? Může v době, kdy klesá obrat v průmyslu, pomoci firmě zaměření na akademickou a výzkumnou oblast?
Změny a výkyvy v oblasti školství a výzkumu jsou dosti odlišné od těch v průmyslu. Financování je dlouhodobé, takže školy mají většinou přiděleny prostředky na delší dobu dopředu. Naštěstí se jich netýkají náhlé škrty. To jim ale přináší nevýhodu v tom, že nemají šanci získat nečekanou zakázku a významně tak zlepšit svoji situaci. Zejména stav středních škol považuji za přežívání: situace je sice stabilní, ale dlouhodobě špatná.
 
Pro nás tyto zakázky znamenají větší byrokracii, ale přinášejí nám možnost podílet se na skutečně zajímavých projektech. Lidé v této sféře navíc bývají velmi otevření a ochotní použít novátorská řešení, což nám usnadňuje spolupráci.
 
Naše produkty jsou natolik otevřené a flexibilní, že se v oblasti vědy používají stejné systémy jako v průmyslu, nemusíme tedy vyvíjet nic speciálního. Pro oblast školství máme několik speciálních produktů, které vycházejí vstříc cenou nebo speciálními funkcemi. Základní řešení je ale pořád stejné, což studentům usnadňuje využívání nabytých znalostí v pozdější praxi.
 
Jaké jsou plány firmy do budoucna? Ve kterých oblastech očekáváte vzestup, které jsou spíše v útlumu?
Od osmdesátých let minulého století naše firma rostla díky rozhraním pro sběr dat ze samostatných přístrojů např. po sběrnici GPIB. Tento segment (tzv. Instrument Control) ale dlouhodobě stagnuje. Další růst naší firmy závisí na tom, abychom neusnuli na vavřínech a neustále hledali nové oblasti, pro které vyvíjíme převratné produkty. Proto byl vyvinut úspěšný a stále perspektivní otevřený standard PXI, začalo se s využíváním polí FPGA a s generováním a měřením vysokofrekvenčních signálů. Nedílnou součástí úspěchu je samozřejmě i náš software, zejména LabVIEW a všechny jeho moduly a doplňky.
 
Co Vám práce ve firmě National Instruments přinesla? Jakých iluzí jste se musel vzdát?
Do firmy jsem nastupoval necelý rok po ukončení studia jako první zaměstnanec právě se rodící pobočky. Jsem velmi vděčný za příležitost, kterou mi firma poskytla. V oblasti technické, obchodní, ale i třeba v jednání s lidmi to byla a stále je skutečná „škola života“. Samozřejmě existují aspekty, které člověk sleduje se znepokojením, např. veřejné zakázky, upadající zájem o studium technických oborů atd. Pověstný optimismus mých amerických kolegů mě ale asi už nakazil natolik, že nerezignuji a v rámci svých skromných možností se pokouším i s těmito negativy bojovat.
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 
Obr. 1. Na veletrhu Amper 2010 se konala oslava desetiletého působení National Instruments (Czech Republic), s. r. o. (zprava doleva: Roman Vala, Radim Štefan, Lukáš Bědajánek)
Obr. 2. Pro firmu National Instruments (Czech Republic), s. r. o., pracuje dnes deset lidí a někdy to je skutečně náročné (team building v Rudicích)