Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Převodníky tlaku Sitrans P

číslo 7/2004

Převodníky tlaku Sitrans P

Laická i odborná veřejnost vnímá společnost Siemens v oboru průmyslové automatizace dosud především jako výrobce a dodavatele řídicích systémů řady Simatic. Nedávnými akvizicemi renomovaných výrobců provozních přístrojů (Milltronics, Danfoss Flow atd.) firma Siemens rozšířila svůj sortiment a posílila svoji pozici významného dodavatele mj. snímačů tlaku, průtoku, výšky hladiny a analyzátorů plynů a kapalin.

V příspěvku je představena její současná nabídka snímačů a převodníků tlaku.

Od jednoduchosti ke komfortu

V nabídce převodníků tlaku společnosti Siemens, souhrnně označovaných názvem Sitrans P, lze najít provedení jednoduchá i komfortní, vhodná pro rozličná použití. K dispozici jsou následující modely (základní technické údaje vybraných modelů jsou uvedeny v tab. 1):

Tab. 1. Základní technické parametry vybraných snímačů tlaku Sitrans P

  Sitrans
P Z
Sitrans
P ZD
Sitrans
P MS
Sitrans
P Compact
Sitrans
P DSIII
Měřicí rozsah (MPa) 0,025 až 40 0,003 až 40 0 až 40 0, 000 1 až 40
Přesnost měření
(% rozsahu)
0,25 (0,5) 0,25 0,2 0,075
Stabilita 0,3 %/rok 0,1 %/rok 0,25 %/5 let
Výstup 4 až 20 mA
(0 až 10 V)
4 až 20 mA, HART 4 až 20 mA 4 až 20 mA, HART, Profibus-PA
Přestavitelnost rozsahu 1 : 10 1 : 30 1 : 100
Certifikáty ATEX, EEx ia, Lloyds ATEX, EEx i, EEx d ATEX, EEx ib, FDA, EHEDG ATEX, EEx i, EEx d1)

1) Dále také FM is/xp, CSA is/xp, NEPSI, TÜV-Report podle IEC 61508 (SIL), IEC 61511.

 • Sitrans P Z: jednorozsahový převodník relativního a absolutního tlaku (obr. 1), který lze přímo připojit k řídicí jednotce LOGO; tlakové připojení má vnější (G1/2A) nebo vnitřní (G1/8A) závit,

 • Sitrans P ZD: převodník relativního a absolutního tlaku stejných vlastností jako Sitrans P Z, navíc s digitálním zobrazovačem, možností nastavit měřicí rozsah v rozpětí 1 : 10 a se dvěma LED pro hlášení mezních stavů, v provedení kompletně z korozivzdorné oceli (obr. 2),

 • Sitrans P MPS: snímač v pouzdru z korozivzdorné oceli zavěšený na kabelu je určen k hydrostatickému měření výšky hladiny kapalin v rozsahu od 0 do 20 m; používá se k měření výšky hladiny vody ve vodárenství, ale i agresivních kapalin v chemickém průmyslu apod.,

 • Sitrans P MS: inteligentní převodník s protokolem HART pro měření relativního tlaku a výšky hladiny,

 • Sitrans P Compact: přístroj pro snímání relativního a absolutního tlaku médií o teplotě až 200 °C, vyhovující náročným hygienickým požadavkům potravinářského a farmaceutického průmyslu, s doplňky jako oddělovací membrána, různé rychlouzávěry, příruby a aseptické přípojky (obr. 3),

 • Sitrans P DSIII: digitální velmi přesný přístroj typu smart s komunikačním rozhraním HART nebo Profibus-PA, s rozsáhlými možnostmi diagnostiky se dodává jako měřidlo relativního tlaku, absolutního tlaku, rozdílu tlaků a hydrostatického tlaku (měření výšky hladiny), vždy opatřený ovládacími (parametrizačními) tlačítky a zobrazovačem typu LCD s velkým kontrastem.

Obr. 1.

Progresivní technika

Vnitřní uspořádání nejvýkonnějšího prvku řady, snímače Sitrans P DSIII, je naznačeno na obr. 5. Použití progresivní techniky zde umožňuje např.:

 • sledovat mezní hodnoty s použitím počítadla událostí; to v důsledku umožňuje mít trvale přehled o řízeném procesu,

 • volně nastavovat tři mezní hodnoty k realizaci předběžných výstrah při překročení nastaveného tlaku a sledovat teplotu,

 • zaznamenávat překročení měřicího rozsahu; to poskytuje informace o stavu snímače i procesu a okolní teplotě.

Dostupnost uvedených hodnot lze zajistit prostřednictvím nástroje Simatic PDM jako univerzálního softwaru pro parametrizaci všech provozních přístrojů od společnosti Siemens i od jiných dodavatelů (jsou-li údaje o nich obsaženy v knihovně tohoto nástroje).

Dále je ve snímačích Sitrans P k dispozici simulační funkce kontrolující přímo za senzorem elektroniku snímače i celou smyčku na základě předem definované hodnoty. Takto lze získat velmi cenné údaje o stavu elektroniky, regulační smyčky, ukazatelích apod. Vadné díly (elektroniku nebo tlakoměrnou buňku) je možné měnit přímo u zákazníka, aniž by byla nutná nová kalibrace.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Je-li to třeba, jsou k dispozici také oddělené membrány, používané při měření tlaku horkých, agresivních, velmi viskózních nebo krystalizujících látek i všude tam, kde nelze použít kompaktní přístroje. Membrány nejrůznějších tvarů jsou vyráběny z různých materiálů (zlato, titan, monel atd.) s přírubami podle DIN i ANSI připojenými buď napevno, nebo prostřednictvím kapilár ve speciálních provedeních podle požadavku zákazníka.

Pohotová a snadná obsluha

Všechny uvedené vlastnosti, které spolu s robustním provedením chrání vlastní čidlo snímače tlaku před poškozením či zničením, přinášejí uživatelům snímačů tlaku Sitrans P tyto výhody:

Obr. 5.
 • pohodlné a přesné nastavování nuly, měřicího rozsahu, tlumení apod. snímače prostřednictvím tří tlačítek a velkého programovatelného zobrazovače,

 • velkou kvalitu a dlouhou dobu provozního života: střední doba bezporuchového provozu (Mean Time Between Failures – MTBF) je 300 let,

 • odolnost, neboť zásluhou elektromagnetické slučitelnosti garantované v pásmu od 10 kHz do 1 GHz jsou přístroje dobře chráněny i v extrémních podmínkách,

 • univerzálnost díky možné ruční obsluze i ovládání na dálku přes rozhraní HART prostřednictvím softwaru Simatic PDM,

 • důslednou modularitu: protože údaje o tlakoměrné buňce jsou uloženy v EEPROM, která je součástí buňky, lze vadnou elektroniku vyměnit bez jakéhokoliv nastavování,

 • špičkový způsob komunikace prostřednictvím protokolů Profibus-PA nebo HART, tj. s možností plně digitálního dálkového ovládání, včetně dokumentace překročení nastavených limitních hodnot tlaku a teploty,

 • možnost podle použití digitálně zobrazovat naměřené údaje v libovolných jednotkách používaných v praxi při měření tlaku, průtoku a výšky hladiny.

Široká nabídka snímačů Sitrans P tak uživatelům umožňuje zvolit si přístroj s největším poměrem užitné hodnoty k pořizovacím nákladům na trhu při velmi krátkých dodacích lhůtách.

Ing. Milan Havlík,
Siemens s. r. o.
(milan.havlik@rg.siemens.cz)

Inzerce zpět