Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Převodníky tlaku a teploty pro bivalentní motory do automobilů

Díky homologaci převodníků tlaku a teploty řady 22 DT se firmě Keller AG für Druckmesstechnik, Winterthur (Švýcarsko), podařilo proniknout do velmi náročné oblasti použití sériových motorů.
 
Jelikož se představitelé evropského automobilového průmyslu zavázali snížit do roku 2008 průměrné emise CO2 na 140 g/km, dostávají se do středu zájmu tzv. bivalentní vozidla. Pro startování těchto vozidel se tradičně používá benzin, při trvalém chodu jsou ale poháněna zemním plynem. Spalováním zemního plynu (v podstatě methanu – CH4) vzniká, při stejném výkonu motoru, ve srovnání s benzinem o 25 % méně CO2.
 
Pro efektivní zavedení uvedené bivalentní techniky je však zapotřebí, aby vedoucí výrobci automobilů v Evropě optimalizovali celý systém pohonu vozidla. To předpokládá také přesnou regulaci tlaku plynu a vysoce dynamické měření teploty plynu přímo na rozdělovači. A právě pro toto použití vyvinula firma Keller AG für Druckmesstechnik převodníky tlaku řady 22 DT. Rozsah 1,4 MPa pokrývá všechny známé charakteristické typy elektronického systému řízení motoru. Speciální konstrukce s předsunutou membránou a integrovaným čidlem teploty (NTC nebo Pt) v přední části převodníku (obr. 1) zaručuje velmi krátkou dobu odezvy. Vlastní senzor tlaku je oddělen od měřicího místa tenkou kapilárou vyplněnou fluoro-silikonovým olejem a je konstruován bez mechanického napětí.
 
Vzhledem k tomu, že kabely jsou uloženy blízko zapalování, jsou elektronika i celý snímač navrženy s velkým důrazem na odolnost proti působení elektromagnetického pole, a to až do 200 V/m. Velká pozornost byla věnována také splnění příslušných předpisů normy EN 61000. Snímač umístěný v blízkosti motoru je odolný proti vibracím a může pracovat v širokém teplotním rozsahu od –40 do +140 °C. Používá konektor typu Tyco AMP C-284716 standard.
 
Irena Garcia, Keller GmbH
 
Obr. 1. Snímač tlaku a teploty typu 22DT vhodný pro bivalentní motory do automobilů