Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Převodníky rozdílu tlaků pro náročné úlohy

Nový převodník rozdílu tlaků Sitrans P500 je určen pro nejná­ročnější měřicí úlohy. Krátká časová konstanta 88 ms (T63) a přes­nost 0,03 % mu umožňují sledovat velmi přesně i rychlé změny mě­řené veličiny. Doplňkové čidlo statického tlaku současně kompenzuje chyby měření a poskytuje údaj o statickém tlaku jako pomoc­nou provozní veličinu. Přístroj zaručuje stabilně precizní mě­ření při měřicím rozsahu pře­stavitelném v rozmezí 10 : 1 (maximální přestavitelnost 200 : 1). Je tedy univerzálně použitelný, což v praxi zname­ná, že není nutné objednávat či držet skladem větší počet ver­zí. Díky stabilitě přístroje lepší než 0,05 % za pět let (0,08 % za deset let) lze prodloužit interval mezi jeho kalibracemi. Rozměry 87 × 187 × 139 mm (š × v × h) a malá hmotnost (3,3 kg) přístroj předurčují ze­jména k použití v chemickém a petrochemickém průmyslu, při těžbě a přepravě ropy, popř. zemního plynu, a v energetice.
 
Optimalizovaná konstrukce měřicí buňky umožňuje používat pře­vodník Sitrans P500 bez membránových oddělovačů při teplotě mé­dia až 125 °C. Chyby vzniklé vlivem změny teploty minimalizuje přesná teplotní kompenzace vestavěná v převodníku. Přístroj lze snad­no a rychle konfigurovat přímo v provozu výběrem z mnohojazyčné­ho menu při použití tlačítek s magnetickou vazbou. Na vestavěném displeji s velkým rozlišením se zobrazuje textové menu i grafické ob­jekty. Převodník lze konfigurovat také s použitím protokolu HART.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com