Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Převodníky mezi RS-232 a RS-485/422 nově

číslo 8-9/2004

Převodníky mezi RS-232 a RS-485/422 nově

Převodníky UC485C a UC485S jsou určeny k obousměrné konverzi mezi linkou RS-232 a linkami RS-485 nebo RS-422. Jsou nástupci typu UC485, který společnost Papouch s. r. o. (viz inzerát) vyráběla beze změny po osm let. Zapojení i provedení převodníků je tedy dlouhodobě vyzrálé a stabilní.

Hlavními změnami jsou širší možnosti konfigurování, větší maximální komunikační rychlost, širší rozsah napájecího napětí, zlepšená ochrana proti přepětí a zapouzdření v kovové krabici (obr. 1).

Obr. 1.

Převodník UC485C má tyto vlastnosti:

  • uživatelem volitelný typ linky RS-485, RS-422 nebo RS-422 „multimaster„,
  • rychlost přenosu až 480 kb/s,
  • galvanické oddělení linky RS-232 od RS-485/422,
  • automatické řízení směru komunikace nebo jeho přepínání externím signálem,
  • ochrana linky RS-485/422 proti přepětí,
  • napájecí napětí 7 až 40 V DC,
  • indikace zapnutí a signálů TXD a RXD,
  • vestavěné volitelné zakončení,
  • připojení komunikačních linek konektory D-SUB9 nebo svorkovnicí,
  • robustní kovové pouzdro s možností uchycení na lištu DIN.

Typ výstupní linky je nastavitelný přepínači na převodníku. Lze zvolit linku RS-485 (obousměrná komunikace po jednom páru vodičů), RS-422 (komunikace po dvou párech bez odpínání budiče linky) nebo linku RS-422 „multimaster„ (komunikace po dvou párech s odpínáním budiče linky). Důvodem pro dva způsoby buzení linky RS-422 je větší odolnost proti rušení, pokud se neodepíná budič linky. Možnost režimu „multimaster„ kdy po lince RS-422 může vysílat několik zařízení, je přitom zachována.

Zbývajícími přepínači na převodníku se připojují zakončení linky RS-485/422 a rezistory definující klidový stav. Pro to, aby byla montáž převodníku UC485 jednoduchá, je nyní přímo na jeho panelu tabulka s popisem nastavení. Převodníky lze dodat i s pevným nastavením, jak jsou zvyklí odběratelé, kteří moduly používají opakovaně k témuž účelu.

Převodníky UC485C a UC485S se standardně napájejí stejnosměrným napětím 7 až 40 V, ale je možné dodat i převodníky s napájením 5 V nebo 36 až 75 V. Napájecí napětí může být galvanicky odděleno, což je výhodné zejména pro telekomunikační zařízení, kde je k dispozici napětí 48 V s uzemněným kladným vodičem.

Indikace signálů TXD a RXD je prodloužena monostabilními obvody, takže při větších rychlostech přenosu jsou zřetelně indikovány i osamocené bajty. Automatické přepínání směru komunikace bylo převzato z předchozího typu; jeho jednoduché zapojení je robustní, a spolehlivé, nyní je ale nastavitelné. Typy UC485C a UC485S se liší připojením linky RS-485/422. U typu UC485C je použit konektor D-SUB9, u typu UC485S je použita oblíbená násuvná svorkovnice.

Technickou zajímavostí převodníku je, že ke galvanickému oddělení signálů nejsou využity optoelektronické členy, ale „monolitické transformátory„ řady ADµM. Ty nemají teplotní závislost přenosového poměru, známou u optočlenů, a jsou velmi rychlé. V převodníku UC485 tak nejen vzrostla rychlost přenosu, ale také se zlepšila tvarová přesnost signálů.

Cena nového typu je shodná s cenou předcházející verze. Stejně jako jiné výrobky, je možné i převodníky UC485 zapůjčit k vyzkoušení. Technici společnosti Papouch jsou připraveni poradit s jejich použitím.

Ing. Pavel Poucha,
Papouch s. r. o.

Papouch s. r. o.
Soběslavská 15
Praha 3
tel.: 267 314 268-9
http://www.papouch.com

Inzerce zpět