Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Převodníky Liquiline – výkonnější a s jednodušším ovládáním

Již několik let využívají zákazníci společnosti Endress+Hauser pro správu převodníků řady Liquiline, určených pro snímače chemických a fyzikálních vlastností kapalin, analyzátory a vzorkovače, vestavěný webový server a ethernetovou komunikaci. Oceňují zejména pohodlnou obsluhu a nastavení převodníků a možnost číst záznamy na dálku, z libovolného PC připojeného k ethernetové síti.

 
S novou verzí převodníků Liquiline 1.05.02 přicházejí některá významná vylepšení. Nová karta ETH s optimalizovanou spotřebou umožňuje nyní u převodníku CM442 sledovat současně dva proudové výstupy a u převodníků CM444 a CM448 až šest. Totéž platí jak pro převodníky v krytu do provozního prostředí, tak pro odpovídající provedení převodníků CM44 určená pro montáž do rozváděče na lištu DIN. Tuto vlastnost ocení zejména ti zákazníci, kteří ve svém systému potřebují kontinuálně sledovat analogové výstupy snímače. Současně to usnadní a urychlí konfiguraci převodníku prostřednictvím webového serveru.
 
Přístup prostřednictvím Ethernetu a rozhraní CDI (Common Data Interface) je od verze 1.05.02 možný také z prostředí softwaru FDM (Field Data Manager) od Endress+Hauser. Zde je potom možné snadno a rychle zobrazovat historii naměřených hodnot a diagnostické události. Usnadní to rovněž zpracování programů pro zařízení na odběr vzorků – vzorkovačů.
 
Současně se zjednodušují konfigurační protokoly převodníků, aby se zlepšila jejich srozumitelnost. Nová verze Liquiline např. umožňuje použít pro vzorkovače programovatelný sekvenční řídicí systém pro čištění Chemoclean Plus. Nové jsou i některé funkce pro čištění senzorů: např. je možné současně na několik vstupů senzorů poslat signál k přerušení čištění (hold). Pro každý senzor může být naprogramováno několik procesů čištění: např. jeden proces pro periodické čištění každých dvanáct hodin a druhý pro čištění určitý den v týdnu.
 
Přínosem verze Liquiline 1.05.02 jsou i nové možnosti nastavení pro optické senzory: např. nastavitelná frekvence záblesků zdroje světla, a nové možnosti nastavení pro senzor Viomax CAS51D s 10mm kyvetou při měření spektrálního absorpčního koeficientu SAC. U zákaloměru Turbimax CUS51D lze při kalibraci nastavit korekční faktor, což usnadňuje jeho údržbu.
 
Shrnuto: modernizace převodníků Liquiline rozšiřuje jejich funkce a možnosti, zvyšuje měřicí výkon a usnadňuje jejich konfiguraci a obsluhu.
 
Oliver Durm, Product Management,
Endress+Hauser