Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Převodník tlaku Cerabar S také pro papírenství

číslo 10/2006

Převodník tlaku Cerabar S také pro papírenství

Při rozvlákňování výchozí suroviny je v tvrdých podmínkách papírenského provozu třeba měřit v potrubí provozní přetlak do asi 1 MPa při teplotě média 130 °C. Dalšími požadavky jsou instalace lícující s vnitřním povrchem potrubí a velmi dobrá odolnosti proti otěru. Obr. 1. Zákazník, soukromá společnost zabývající se mj. papírenskou prvovýrobou, zvolil pro danou úlohu převodník tlaku PMC71 z osvědčené řady převodníků Cerabar S, používaných k měření absolutního tlaku nebo přetlaku plynů, par nebo kapalin v mnoha průmyslových odvětvích, zejména s kontinuálními technologickými procesy. Převodník tlaku PMC71 je osazen čidlem z velmi čistého keramického materiálu (99,9 % Al2O3) s dlouhodobou stabilitou, základní nejistotou 0,075 % z měřicího rozsahu a rozsahem provozní teploty od –20 do +150 °C. S použitím potahu z chemicky velmi odolného polyvinyldifluoridu (PVDF) se společnosti Endress+Hauser podařilo zkonstruovat převodník tlaku bez smáčených kovových částí. Zákazník na převodníku tlaku PMC71 oceňuje zejména jeho schopnost trvale pracovat při dané provozní teplotě média a dlouhodobou stabilitu jeho převodní charakteristiky, kterou zaručuje keramické tlakoměrné čidlo.

Endress+Hauser Czech s. r. o., tel.: 241 080 450, fax: 241 080 460, e-mail: info@cz.endress.com, http://www.endress.cz