Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Převodník protokolu RS-232/422/485 na Ethernet

Automa 4/2001

Převodník protokolu RS-232/422/485 na Ethernet

V současné době, kdy světem vládne internet, přichází mnoho výrobců na trh ze zařízeními, která jako přenosové médium využívají internetovou síť. Důvody, proč právě internet, jsou všeobecně známé. Uvádíme zde pouze ty nejzákladnější. Internetové technologie jsou ověřeným standardem s širokým rozšířením a s velkou budoucností. V podstatě veškeré informace, které jsou k dispozici na internetu, jsou přístupné z libovolného místa na světě. V současné době jen málokdo neví, co je internet, a většina z nás s ním každodenně pracuje. Méně lidí si již uvědomuje, jak lze toto médium využít např. pro řízení technologického procesu.

Obr. 1.

Představme si technologické zařízení, které je třeba řídit ze dvou míst. Může to být např. zařízení, pro něž jsou vstupní data zadávána ze vzdáleného pracoviště a výstupní data mají být k dispozici na jiném pracovišti. Může jít o pracoviště vzdálená i několik kilometrů. Klasickým způsobem by se přenos řešil vybudováním komunikačních linek (metalických, optických nebo rádiových). Avšak na vybudování těchto komunikačních linek je zapotřebí vynaložit nemalé finanční prostředky. Proč tedy ke komunikaci nevyužít síť Ethernet, která je použita v podstatě na každém pracovišti vybaveném výpočetní technikou? Náklady na zařízení, které je nutné použít pro připojení prostřednictvím Ethernetu, jistě nepřekročí náklady na vybudování klasických komunikačních linek, a navíc budou data k dispozici kdykoliv na kterémkoliv místě, jež je zapojeno na síť Ethernet, popř. prostřednictvím sítě Internet budou data k dispozici z kteréhokoliv místa ve světě.

Pro takovéto aplikace vyvinula firma Advantech Corp. zařízení, které uvedla na trh koncem loňského roku pod označením ADAM-4570 (obr. 1). Jde o modul, který doplnil osvědčenou řadu vstupně-výstupních modulů ADAM-4000.

ADAM-4570 je rychlá a cenově výhodná datová brána mezi rozhraním RS-232/422/485 a Ethernetem. V systému se chová zcela transparentně a lze ji využít pro dálkové řízení a měření prostřednictvím internetu, např. pro zabezpečovací systémy, telekomunikační systémy a mnoho dalších aplikací.

Modul ADAM-4570 má k dispozici dva na sobě nezávislé komunikační porty RS-232/422/485, které lze podle potřeby nastavit. Umožňují komunikovat přes rozhraní RS-232 nebo RS-485, popř. RS-422, komunikační rychlostí 300 b/s až 230 kb/s. Formát dat není omezen (parita, délka slova, stop-bity). Všechny funkce lze nastavovat dálkově po Ethernetu pomocí dodávaného programového vybavení.

Obr. 2.

Jak modul funguje? Po jeho připojení k síti Ethernet prostřednictvím standardního konektoru RJ-45 je nutné nakonfigurovat komunikační parametry pro jednotlivé porty RS-232/485/422. K tomu je určen konfigurační program dodávaný s tímto zařízením. Program pracuje pod operačním systémem Windows. Každý modul ADAM-4570 má přidělenu IP adresu. Pomocí zmíněného programu lze vyhledat všechny moduly připojené na síť a jednoduchým způsobem nakonfigurovat každý port. Je zde k dispozici volba komunikačního protokolu RS-232, RS-485 nebo RS-422, komunikační rychlosti 300 b/s až 230 kb/s, délky slova (5, 6, 7, 8 bitů), použité parity (odd, even, none, space, mark) a počtu stop-bitů (1, 1,5 a 2 stop-bity). Po nastavení komunikačních parametrů lze opustit konfigurační program a spustit program pro mapování komunikačních portů připojených modulů na virtuální porty počítače (obr. 2). Zařízení připojené na modul ADAM-4570, mapované na virtuální porty počítače, se budou chovat stejně jako zařízení připojená přímo na standardní komunikační port. Na jednom počítači lze takto namapovat až 255 portů.

Toto zařízení lze použít např. pro připojení modulů ADAM-4000 a modulů ADAM-5000 na síť Ethernet. V topologii mohou být použity i radiomodemy ADAM-4550, které byly popsány již v předchozích článcích a které najdou uplatnění při komunikaci z míst, kde lze jen stěží použít metalické propojení (např. pohyblivá zařízení).

Podrobné informace o nabízených modulech si lze vyžádat v kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819