Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Převodník pro měření kompenzovaného hmotnostního průtoku

číslo 6/2006

Převodník pro měření kompenzovaného hmotnostního průtoku

Emerson Process Management uvedl na trh multifunkční převodník Rosemount 3095 Multivariable s komunikací Foundation Fieldbus a funkcí výpočtu plně kompenzovaného hmotnostního průtoku. Nový převodník je určen pro typovou řadu rychlostních průtokoměrů Rosemount 3095 a doplňuje nabídku inteligentních přístrojů pro systémy s architekturou Plantweb společnosti Emerson.

Obr. 1.

Průtokoměry 3095 s tímto převodníkem měří čtyři veličiny: statický tlak, rozdíl tlaků, teplotu a plně kompenzovaný hmotnostní průtok. Jednoduchá instalace průtokoměru snižuje náklady spojené se zásahem do procesu (pro měření všech veličin stačí jediný snímač instalovaný do potrubí), náklady na skladové zásoby a na instalaci.

Převodník 3095 Multivariable má funkci plné kompenzace hmotnostního průtoku a potlačuje obvyklé zdroje neurčitosti měření průtoku rychlostními měřidly. Nový funkční blok pro výpočet hmotnostního průtoku v Rosemount 3095 Multivariable používá měřený tlak a teplotu k automatické kompenzaci všech proměnných, které by mohly přispět k chybám měření, tj. hustoty, průtokového součinitele, expanzního součinitele (u plynů; u kapalin je roven jedné), poměrného zúžení škrticího orgánu a rychlostního součinitele kontrakce.

Funkční bloky podporované platformou Rosemount 3095 zahrnují blok pro výpočet plně kompenzovaného hmotnostního průtoku, analogový vstup, analogový výstup, samonastavující se PID regulátor, selektor vstupu, signálový klasifikátor, blok aritmetiky, integrační člen, selektor řízení, rozdělovač výstupu a blok pro zobrazovač LCD.

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, http://www.emersonprocess.cz