Převodník do hlavice TTH300

Převodník do hlavice TTH300

Nový převodník TTH300 od společnosti ABB, určený k montáži do hlavice snímačů teploty, nabízí funkce, které byly dříve pro kompaktní převodníky této kategorie nedostupné. Má dva univerzální vstupy pro odporové senzory i termočlánky, výstup 4 až 20 mA s protokolem HART a sériové rozhraní pro připojení lokálního displeje a ovládací jednotky. Chce-li uživatel využít zobrazovací a ovládací jednotku od firmy ABB, „naklapne“ ji na horní stranu převodníku a zařízení je propojené a funkční.

Převodníky TTH300 umožňují podstatně zmenšit nejistotu měření. Převodník se spáruje se senzorem a celek se zkalibruje. Lze tak dosáhnout nejistoty měření pod 1 K. Přesnost samotného převodníku je 0,1 % z rozsahu, dlouhodobá časová stabilita 0,05 % za rok.

Obr. 1.

Výhody převodníků ocení uživatelé, kteří vyžadují velmi spolehlivé a nepřetržité měření. Na převodník TTH300 lze totiž třívodičovým zapojením připojit např. dva nezávislé senzory Pt100. Když jeden se senzorů selže (přeruší se přívody nebo nastane zkrat), systém to rozpozná a automaticky přepne na záložní senzor. Jde o přepnutí „hot swap“, tedy bez jakýchkoliv výpadků měření.

Využít lze také funkci automatické identifikace časového driftu. To usnadní práci zejména v těch provozech, kde se počítá s dlouhodobou prací snímače bez údržby. Zjistí-li snímač, že drift překročil stanovenou mez, vyšle výstražné hlášení a požádá o rekalibraci.

Snímač se konfiguruje prostřednictvím programu DSV401 nebo jiného vhodného nástroje využívajícího metodu FDT/DTM.

Výrobce předpokládá, že těmito převodníky budou postupně nahrazeny starší převodníky TH02, uvedené firmou ABB na trh v roce 1998.

ABB, s. r. o., tel.: +420 234 322 311, e-mail: miloslav.jelinek@cz.abb.com, http://www.abb.cz