Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přesvědčivá síla papíru – to je µR10000

číslo 12/2004

Přesvědčivá síla papíru – to je µR10000

Přestože se oblast využitelnosti „papírových„ zapisovačů neustále zmenšuje, neboť jsou v mnoha případech vytěsňovány bezpapírovými zapisovači a systémy sběru dat na bázi PC a PLC, úsilí firmy Yokogawa zůstat na špici vývoje své tradičně silné komodity slaví nový úspěch. V listopadu tohoto roku byl představen nový model zapisovače se záznamem na papír µR10000 (obr. 1). Nahrazuje světově nejúspěšnější model µR1000, jenž je na trhu už od roku 1992.

Obr. 1. Obr. 2.

Bezkontaktní přepínání skeneru na vstupu, bezkontaktní snímání polohy per, bezkartáčové DC servo pro pohon per, vysoký stupeň integrace i snadná obsluha u předchozího modelu by mohly vést k domněnce, že již snad nebylo co zlepšovat. Nový model µR10000 s šířkou zápisu 100 mm však přináší mnohá vylepšení: zmenšení hmotnosti o 30 % na pouhých 2,45 kg, snížení spotřeby o až 40 % na 14,4 V·A (220 V) nebo 2,5násobné zvětšení přesnosti měření na ±0,1 % ze čtení + dva digity pro všechny napěťové rozsahy. Zlepšení spolehlivosti bylo dosaženo novým pohonem, jenž využívá krokový motor pohánějící pastorek, který zapadá do hřebenového pásu. Poloha hlavice je určována optickým snímačem. Převážná část elektroniky je realizována v jediném zákaznickém obvodu ASIC, který zahrnuje analogové i digitální obvody a podstatně snižuje spotřebu (obr. 2). Na první pohled zaujme jedinečný bodový displej VFD (Vacuum Fluorescent Display) s maticí 101 × 16 bodů pro okamžitý přehled o procesu. Lze využít devatenáct základních nebo patnáct uživatelských typů dělených dvouřádkových zobrazení. Standardem je nastavitelný osvit papíru využívající bíle svítící LED s vysokou svítivostí a minimálním tepelným výkonem. Výpočetní funkce šestivstupého modelu jsou rozšířeny o dvanáct výpočetních kanálů, které je možné registrovat spolu s měřenými vstupy. Byla prodloužena délka zápisu vztahu, počet registrů s konstantami, doplněny mocniny, relační a logické operandy, statistické funkce atd. Ve výpočtech lze nejen používat pět přídavných binárních vstupů, ale také do nich zahrnout hodnoty získané komunikačním rozhraním RS-422/485 nebo Ethernet. Obr. 3. Právě Ethernet umožňuje přičlenit zapisovač µR10000 ke skupině bezpapírových zapisovačů a systémů sběru dat, které využívají softwarové prostředí DAQworks, jež umožňuje konfiguraci z PC, přímé protokolování, vizualizaci měření na PC, správu naměřených souborů, výstražných hlášení, zasílání zpráv v podobě SMS apod.

Yokogawa nyní vyrábí nejširší škálu prostředků pro záznam hodnot procesních veličin. U bezpapírových zapisovačů začíná nabídka cenově velmi zajímavým monochromatickým (DSTN) modelem AX100 (dva až deset vstupů), pokračuje modely s barevnými displeji TFT FX100 (tři až dvanáct vstupů) a zapisovači řady DAQstation DX100/DX200 pro záznam až 40 průběhů. Model CX2000 umožňuje i řízení 22 regulačních smyček. Také na našem trhu se začíná prosazovat moderní systém sběru dat DAQmaster MX100, využívající průmyslový Ethernet 100 Mb/s, který měří s intervalem 10 nebo 100 ms a je rozšiřitelný do 1 200 univerzálních elektrických vstupů. MX100 vyniká elektrickou odolností proti průrazu (3,7 kV/1 min), snadnou konfigurací (plug & play), zálohováním při výpadku komunikace a jedinečnou modulární koncepcí (obr. 3) Nově dostupné moduly dále rozšiřují oblast použití nejen pro výzkum, ale i pro sledování různých událostí v průmyslové výrobě.

YOKOGAWA – Reprezentační kancelář
1. máje 120
703 00 Ostrava
tel.: 595 953 967
fax: 595 955 673
e-mail: yokogawa@daas.cz

Inzerce zpět