Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Pressductor – spolehlivý senzor pro měření tahu

Pressductor – spolehlivý senzor pro měření tahu

Pro měření síly se nejčastěji používají odporové tenzometrické snímače. Při návrhu měřicího systému s tenzometry je nutné zohlednit vlastnosti tohoto měřicího principu. Obr. 1. Tepelná závislost tenzometrů, jejich stárnutí, mechanická deformace, nízká úroveň signálu a nutnost časté rekalibrace jsou vlivy přinášející do jejich používání v praxi mnoho problémů, nemalé provozní náklady, někdy i výpadek celého měřicího systému. Proto se jako alternativa tenzometrů uplatňují senzory typu Pressductor®.

Pressductor pracuje na principu měření změny elektromagnetického pole v kovu při působení síly (obr. 1). Změnu elektromagnetického pole vyvolaného budicí cívkou sleduje měřicí cívka a vyhodnocuje elektronická jednotka. První Pressductor byl vyroben v roce 1950. Obr. 2. Od té doby byla tato patentovaná měřicí technika použita pro více než patnáct tisíc aplikací. Pro svoje unikátní vlastnosti jako např. stálost, minimální vychylovací (deflekční) faktor, vysokou přetížitelnost, odolnost proti vibracím a spolehlivost nacházejí senzory typu Pressductor uplatnění v nejnáročnějších aplikacích metalurgie, papírenského, tiskařského, obalového a textilního průmyslu. Často se používají pro měření napnutí sít, tahu papíru nebo přítlačné síly válců v různých částech papírenského stroje.

Obr. 3.

Obr. 1. Princip senzoru Pressductor
Obr. 2. Blokový senzor PFTL
Obr. 3. Radiální senzor PFRL

Senzory typu Pressductor jsou dodávány v několika provedeních. Blokové senzory PFTL (obr. 2) jsou určeny pro měření sil ve vertikálním nebo horizontálním směru v rozsazích od 25 N do 30 kN. Pro radiální uložení jsou navrženy senzory PFRL, které je možné použít pro měření sil od 5 N do 7,5 kN (obr. 3).

K vyhodnocovacím elektronickým jednotkám řady PFEA je možné připojit až čtyři senzory. Měřený signál se dále přenáší pomocí analogových výstupů nebo přes sběrnici Profibus. Senzory Pressductor firmy ABB přinášejí do průmyslové praxe spolehlivé řešení pro měření sil.

Ing. Marek Kafka, ABB s. r. o.