Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Přesné mísicí a dávkovací systémy

číslo 7/2002

Přesné mísicí a dávkovací systémy

Přísné nároky na konstantní homogenitu a přesnost dávkování dvousložkových zalévacích hmot (epoxidy, polyuretany, silikony) při výrobě elektrických a elektronických prvků a systémů certifikovaných do prostředí s nebezpečím výbuchu par, plynů a prachů (hlavní výrobní orientace firmy Bartec) si v minulosti vyžádaly vlastní konstrukci dávkovacích zařízení, protože trh nebyl schopen požadovaná zařízení nabídnout.

Obr. 1. Obr. 2.

Tab. 1. Dávkovací výkony a mísicí poměry

  Dávkovací výkon
Mísicí poměr 0,1 až 0,3 g/s 0,3 až 0,9 g/s 0,9 až 2,5 g/s 2,5 až 10 g/s
100 : 100 až 100 : 30 dynamicky dynamicky dynamicky/staticky dynamicky/staticky
100 : 30 až 100 : 10 Bartec 210/230 dynamicky dynamicky/staticky dynamicky/staticky

Obr. 3. Obr. 5.

S rostoucími nároky na automatizaci a dlouhodobou přesnost mísení a dávkování v rozvíjející se výrobě prvků pro automobilový a elektrotechnický průmysl, včetně elektrického spotřebního zboží, byla firma Bartec stále častěji poptávána na své vlastní dávkovací systémy. A tak, aniž by to byl její strategický cíl, zřídila divizi dávkovacích systémů.

Obr. 1.

Výrobní program je modulárně strukturován a z jednotlivých modulů lze sestavit mísicí a dávkovací zařízení s manuální, poloautomatickou nebo plně automatickou obsluhou a s pohybem mísicí hlavy v jedné, dvou nebo třech osách. Vlastní proces mísení a dávkování ovšem zůstává po přesném nastavení plně automatický. Mísicí hlava však vždy setrvává ve vertikální poloze.

Progresivní automatizaci výroby a stále rostoucí nároky na její přesnost a kvalitu ve špičkových oborech však dokážou realizovat pouze roboty, což platí i v oboru přesného mísení a dávkování dvousložkových hmot.

Vývojoví pracovníci firmy Bartec se rozhodli použít pro ovládání pohybu mísicí a dávkovací hlavy robot ABB. Vyvinuli pro něj vlastní řídicí software, zohledňující jejich zkušenosti s rychlostí výtoku hmoty, rychlostí pohybu trysky, vzdáleností trysky od povrchu, s optimálním tvarem křivky stoupání hlavy a její rychlostí při vyplňování dutin atd. A co víc, mísicí hlava se díky robotu může v trojrozměrném prostoru naklánět ve třech osách (má tedy šest stupňů volnosti, zatímco běžné systémy mívají pouze tři stupně volnosti).

Nyní tedy lze velice přesně nanášet velmi homogenní dvousložkové hmoty v jakýchkoliv prostorových křivkách a vyplňovat i těžko přístupné dutiny z kteréhokoliv prostorového úhlu, a to při dávkovacích výkonech 0,1 až 10 g/s.

Jan Závacký,
ředitel technického úseku firmy Bartec

BARTEC
Pacovská 31
140 00 Praha 4
tel.: 02/61 21 63 98
fax: 02/61 21 63 95
e-mail: bartec@bartec.cz
http://www.bartec.cz

Inzerce zpět