Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Přesné měření spotřeby stlačeného vzduchu a plynů

První důležitý krok ke snížení nákladů na stlačený vzduch, jehož výroba je energeticky náročná a drahá, je měření jeho spotřeby.

Průtokoměry řad EE771, EE772 a EE776 od firmy E + E Elektronik měří s velkou přesností a v širokém rozsahu provozních tlaků a teplot hmotnostní nebo objemový průtok stlačeného vzduchu, dusíku, helia, argonu, kyslíku nebo jiných nekorozivních plynů. Průtokoměry měří na principu přímého termodynamického snímání hmotnostního průtoku. Snímače jsou vyráběny technologií hot-film, která je dlouhodobě ověřena u několika milionů snímačů dodávaných společností E + E Elektronik pro automobilový průmysl.

Průtokoměry řady EE771 pro světlosti DN15 až DN50 a řady EE772 pro DN40 až DN80 jsou dodávány včetně speciálního ventilu umožňujícího rychlou instalaci a servis snímacího prvku bez přerušení dodávky stlačeného vzduchu. Průtokoměry řady EE776 jsou určeny pro světlosti DN50 až DN300 a montují se do potrubí prostřednictvím běžného kulového ventilu. Snímací prvek je vybaven montážním klipem umožňujícím montáž i demontáž za provozu do tlaku 1,6 MPa.

Velký rozsah měření (400 : 1) zaručuje přesné měření malých průtoků, což je důležité pro hledání netěsností rozvodů tlakového vzduchu a plynů.

Vestavěné rozhraní USB zákazníkovi usnadňuje průtokoměr přizpůsobit pro konkrétní měřicí úlohu.

Snímač je vybaven dvěma výstupy. Mohou být analogové (proudové nebo napěťové), spínací nebo pulzní (pro měření spotřeby). Průtokoměr vyžaduje napájecí napětí 18 až 30 V AC/DC.

TOP Instruments, s. r. o., tel.: 724 712 988, e-mail: obchod@topinstruments.cz, www. topinstruments.cz