Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Přesné linární pohony s permanentním magnetem

číslo 4/2006

Přesné linární pohony s permanentním magnetem

Společnost Parker Hanifin vyvinula pohony Powerrod typu PRA a PRC, skládající se z pojezdového prvku s krytím IP67 a permanentního magnetu v podobě korozivzdorné tyče. Dvě velikosti ve čtyřech provedeních nabízejí stálou sílu v rozmezí od 51 do 275 N, při maximální síle až 1 860 N, rychlosti až 9,4 mm·s–1 a zrychlení až 686 mm·s–2podle typu.

Obr. 1.

Pohony PRA, s pohybující se magnetickou tyčí (na obrázku nahoře), jsou dostupné se zdvihy od 12 do 318 mm. Pohony PRC (dole) mají pohybující se pojezd a zdvih až do 1 362 mm, ve speciálním provedení až do 2 000 mm. Pohony mají vestavěný snímač polohy a zaručují nastavení polohy zátěže s přesností ±250 µm a s opakovatelností ±12 µm. Pro řízení pohonů Powerrod nabízí společnost Parker několik typů servoregulátorů řady Compax3.

K přednostem pohonů Powerrod patří velká přídržná síla, spolehlivost, nízká cena, snadná manipulace a dodatečná instalace a dále minimální nebo vůbec žádná údržba. Trubicový motor má menší tepelné ztráty a vyzařuje teplo rovnoměrně, takže odpadá potřeba nuceného větrání nebo chlazení vodou. Typ PRA byl vyvinut pro úlohy vyžadující přechod mezi polohami stanovenou rychlostí a zrychlením jako cenově výhodnější varianta pneumatických válců. Ideálně se uplatní při manipulaci s výrobky, balení anebo automatizované montáži. Typ PRC se vyznačuje rychlostí řemenových systémů a přesností systémů s vnitřní šroubovicí. Je vhodný zejména do portálových manipulačních mechanismů, podavačů apod.

BDI Czech s. r. o., tel.: 482 325 575, fax: 485 161484, e-mail: novotny@bdi-czech, http://bdi-czech.cz