Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Přesná regulace ohřevu s tyristorovým regulátorem výkonu DCT880

V úlohách, jako jsou tepelné zpracování materiálů, sušení nebo ohřev a tavení skla, plastů či kovů, je často nutné přesně regulovat teplotu. Automatická regulace teploty pomáhá nejen zvyšovat přesnost řízení a kvalitu tepelného procesu, ale také zajistit, aby energie potřebná k ohřevu byla využita co nejefektivněji.

Společnost ABB k tomuto účelu vyvinula tyristorový regulátor DCT880.

Tyristorový regulátor výkonu DCT880 je ve své podstatě stejnosměrný měnič, a vychází proto z osvědčené konstrukce měničů ABB. Díky tomu jej lze snadno začlenit do řídicího systému, ať jde o řízení procesní, nebo strojní výroby. Může ale také pracovat autonomně, nezávisle na nadřazeném automatizačním systému.

Regulátor je určen pro proudy 16 A až 4,2 kA při napětí 110 až 690 V. Je možné jej použít pro odporový, indukční i infračervený ohřev. K dispozici jsou různé metody regulace: fázové řízení, celovlnné řízení s pevnou nebo proměnnou dobou cyklu pro rychlé přechodové děje, půlvlnné řízení a regulace I, U, PI2. Díky tomu lze regulátor použít i pro velmi náročné úkoly s dynamickými změnami teploty nebo velkým poměrem minimální a maximální teploty.

Vestavěný třífázový snímač proudu přesně počítá odpor zátěže. To umožňuje detailně sledovat obvod zátěže a zvýšit tak spolehlivost systému. K dispozici je rovněž funkce optimalizace zatížení, která dovoluje v případě, že je k regulátoru paralelně připojeno několik zařízení, jež spolu přímo komunikují, omezit špičky zatížení.

Regulátor má tři volně programovatelné procesory, které se programují v jazycích podle IEC 61131-3. Aplikaci regulace ohřevu je tak možné přesně přizpůsobit požadavkům uživatele.

Z hlediska ovládání jsou regulátory výkonu DCT800 podobné měničům ACS880: mají textový ovládací panel, rozhraní USB a pokročilé nástroje pro monitorování a konfiguraci z počítače. Využít je též možné různé možnosti připojení I/O a komunikační moduly pro připojení do komunikačních sítí. Vestavěný webový server umožňuje přístup prostřednictvím internetu z kteréhokoliv místa na světě. 

(Bk)

Obr. 1. Tyristorový regulátor výkonu DCT880 umožňuje přesnou a energeticky úspornou regulaci elektrického ohřevu