Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přes hranice bez přestupů

číslo 7/2006

Přes hranice bez přestupů

V Železné Rudě bylo koncem května 2006 společností AŽD Praha uvedeno do provozu nové železniční zabezpečovací zařízení, které umožňuje plynulou dopravu přes hranici s Německem. Dosud museli lidé cestující z obou směrů vlakem přes hranice přestupovat v Alžbětíně, protože zabezpečovací zařízení v Česku a v Německu spolu nedokázala komunikovat.

Jako přípravná fáze pro jejich vzájemné napojení probíhala od roku 2003 na české straně modernizace zabezpečovacího zařízení v železničních stanicích Železná Ruda a Špičák. Součástí této stavby byla modernizace tří přejezdů a instalace staničního zabezpečovacího zařízení ESA 11, které umožňuje spolupráci s německým zabezpečovacím systémem. Díky instalaci ESA 11 se navíc zvýšila bezpečnost na trati i na železničních přejezdech. Po překonání finančních problémů na německé straně a delší přestávce ve stavebních pracích bylo na konci dubna vydáno rozhodnutí ke zprovoznění průjezdu a od 18. května 2006 je průjezd mezi německým Zwieslem a českým Špičákem plně aktivován.

Již nyní je řídicí a zabezpečovací systém na tomto úseku trati připraven pro další možné navázání do budovaných systémů dálkového řízení. Vše však záleží na postupu výstavby zabezpečovacího systému dalšího úseku trati ze Špičáku do Klatov.

Stavba na české straně probíhala v zimě ve velmi náročných horských podmínkách, přesto se ji podařilo dokončit včas tak, že odpovídá všem přísným normám a požadavkům na bezpečnost.

(ed)