Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Přepěťové ochrany pro PLC

Automa 6/2000

(Bk)

Přepěťové ochrany pro PLC

Programovatelné automaty se používají v průmyslovém prostředí, které často bývá zdrojem silného elektromagnetického rušení. Indukcí v nevhodně položených a nedostatečně stíněných kabelech může vzniknout velké přepětí, které citlivou, složitou a drahou elektroniku PLC zničí. Nejde přitom jen o cenu vlastního PLC. Selhání řízení může být příčinou velkých škod i v řízeném procesu.

Obr. 1.

Jak tomu předejít? Nejspolehlivějším řešením je použít vhodnou přepěťovou ochranu. Firma Dehn + Söhne, známý výrobce přepěťových ochran, nabízí pro tyto účely modul SPS-Protector z řady Red/Line. Tento modul je určen pro PLC napájená síťovým napětím 230 V/50 Hz. Chrání jej před krátkodobým přepětím a vysokofrekvenčním rušením. Má optickou indikaci funkce diodou LED a spínač, jehož sepnutí indikuje závadu a umožňuje dálkové hlášení alarmu. Pro vyšší nároky lze místo modulu SPS-Protector použít moduly DEHNrail 230 FML a filtr NF 10 zařazené v sérii. Zatímco jmenovitý proud modulu SPS-Protector je 3 A, tato kombinace je schopna ochránit zařízení pracující s jmenovitým proudem až 10 A. DEHNrail slouží jako ochrana proti přepětí a je stejně jako SPS-Protector vybaven vizuální indikací funkce i kontaktem pro dálkové hlášení alarmu. Filtr NF 10 chrání zařízení před vlivy vysokofrekvenční interference. Pro trojfázové napájení je určena varianta DEHNrail 230/3N FML.

Dehn + Söhne nabízí řešení i pro případ, že PLC je napájen stejnosměrným napětím 24 V. Pak lze použít ochranný modul z typové řady Yellow/Line s označením Blitzductor® VT AD 24-. Tento modul se instaluje na lištu DIN před chráněný automat. Maximální napětí, při němž může modul trvale pracovat (UC), je 35 V. Jmenovitý proud IN je 10 A. Nominální propustný proud isn (8//20) je 1 kA. Úroveň napěťové ochrany UP je pro isn mezi vodiči méně než 70 V, mezi vodičem a zemí PG méně než 700 V, pro 1 kV/µs jsou tyto hodnoty 50 a 700 V.

Tento ochranný modul byl vyvinut tak, aby vyhověl požadavkům na přepěťovou ochranu PLC firmy Siemens. Lze jej ale bez problémů použít i pro ochranu mnoha dalších programovatelných automatů nejrůznějších výrobců.

Chránit je třeba nejen napájení PLC, ale také jeho vstupy a výstupy. Vhodnou ochranu je nutné použít na výstupu z PLC, na vstupu do řízeného akčního členu i při přechodu signálových vodičů do vnějšího prostředí. K dispozici je široká škála ochranných modulů pro nízké napětí řady Yellow/Line, především z rodiny Blitzductor® CT. Pro velmi citlivá elektronická zařízení je nutné použít ještě prvky jemné ochrany, např. FDK/2 nebo FS.

Výběr správné přepěťové ochrany pro PLC není triviální záležitost, již pro to, že mnozí výrobci neudávají, jak jsou montovaná zařízení odolná. Potom se však může stát, že zařízení, které v „laboratorních“ podmínkách funguje naprosto spolehlivě, v průmyslovém prostředí selže. Mnohé lze odvodit z protokolu o zkoušce odolnosti proti elektromagnetickému rušení (EMC), jejíž výsledek může být vodítkem i při koordinaci přepěťových ochran, která je usnadněna údaji koordinačních kódů na výrobcích.

[DEHN + SÖHNE: Surge protection. Main Catalogue. UE 2000 E. 1. 2. 2000.]

DEHN + SÖHNE - zastoupení v České a Slovenské republice
Sarajevská 16
120 00 Praha 2
tel.: 02/22 56 01 04, 22 56 11 21
fax: 02/22 56 24 24
e-mail: dehn.cz@volny.cz

velkoobchod – maloobchod - elektromontáže
Nad Šálkovnou 1
147 00 Praha 4
tel.: 02/44 46 16 13
fax: 02/44 46 15 87
e-mail: rema@post.cz
http://www.rema.cz