Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Přenosy GPRS a EDGE v měřicí technice a při sběru dat

číslo 5/2006

Přenosy GPRS a EDGE v měřicí technice a při sběru dat

Na téma komunikačních prvků pro přenosy GPRS bylo již napsáno mnoho článků popisujících produkty jako takové. Zaměřme se nyní zejména na jejich použití v praxi a na důvody, pro které uživatelé komunikační techniky volí pro danou úlohu právě přenos GPRS.

Situace na trhu poskytovatelů služeb mobilních komunikací se v poslední době podstatně změnila. Mobilní operátoři své sítě posílili do takové míry, že se metody GPRS a EDGE stávají stále spolehlivější a i finančně dostupnější. Tato skutečnost se projevila i u výrobců terminálů pro GPRS. Firma Insys před časem tento trend zaznamenala a vyvinula průmyslový modem Insys GPRS 5.0 (obr. 1; podrobněji popsaný v časopise Automa č. 2/2006).

Ideální příležitost pro GPRS – měřicí technika a odečty na dálku

Použít přenos GPRS se vyplatí v případech, kdy se přenáší sice malá množství dat, ale zato častěji. Vytáčené připojení by pro tyto účely nebylo vzhledem k tarifikaci finančně výhodné. S mobilními operátory je možné sjednat smlouvu a zřídit si vlastní síť GPRS (obdoba sítě VPN – Virtual Privat Network – ve světě počítačových sítí). Síť GPRS-APN je prostor s adresami IP v rámci sítě GSM/GPRS, který uživatel dostane k dispozici od operátora. Tato síť může být propojena s vnějším světem internetu nebo naopak zcela izolována. Závisí to na požadavcích zákazníka. Centrála tudíž může být součástí sítě GPRS nebo internetu. Centrála umístěná na internetu s pevnou adresou IP má zpravidla tu výhodu, že může být kdekoliv na světě.

Obr. 1.

Obr. 1. Nový modem Insys GPRS řady 5.0 s funkcí emulace klasického analogového modemu

Smluvená síť GPRS je vždy k dispozici tam, kde je dostupné pokrytí samotným signálem sítě GSM/GPRS. Uživatel tak může mít snadno přehled o sledovaných zařízeních v rámci celé České republiky. Jestliže se rozhodne jít se svými komunikačními terminály dál, musí si síť smluvně rozšířit i s roamingovými partnery svého operátora.

Tarifikuje se většinou podle objemu přenesených dat. Zde je zapotřebí dát pozor. Sčítají se přijaté i odeslané kilobajty. Na tuto skutečnost by se nemělo při vytváření rozpočtu zapomenout. Leží-li centrála přímo v síti GPRS, jsou i všechna data účtována dvakrát.

Z uvedeného nepřímo vyplývá, že pro úlohy spočívající v pravidelném monitorování a odesílání zjištěných hodnot směrem k centrále je nejlepší zvolit přenos GPRS. Metoda GPRS je v současnosti v praxi využívána zejména při odečtech spotřeby energií (plynoměry, elektroměry, vodoměry), ale např. i u parkovacích automatů a při různých průmyslových měřeních, kde jsou data dále průběžně zpracovávána nebo archivována ve vzdálené centrále. Výhoda snadné instalace bezdrátového spojení s vyžitím GPRS je nesporná.

Požadované vlastnosti monitorovaného systému

Firma Insys vyrábí modemy GPRS disponující různými softwarovými nástroji a hardwarovými komunikačními rozhraními. Monitorované vzdálené zařízení tak ve své konfiguraci může, ale také nemusí mít integrován zásobník PPP (PPP stack). Modemy řady Insys se nově dodávají jak s integrovaným zásobníkem PPP, tak i bez něj. Novinkou rovněž je, že tyto modemy podporují i ethernetové rozhraní. Sériová linka zůstává standardem. Díky nové řadě modemů GPRS jsou tedy možnosti využití modemů od firmy Insys výrazně širší.

Uživatelé, kteří si nejsou jisti správností své volby v oblasti přenosu dat, se mohou kdykoliv obrátit se na firmu Insys Microelectronics, kde se mohou poradit o své konkrétní úloze.

Stejně jako k ostatním svým modemům, dodává firma Insys i k modemům GPRS zdarma standardizované konfigurační prostředí HSComm, pracující pod operačním systémem Windows. Pro uživatele, kteří chtějí na přenos GPRS přejít z klasického vytáčeného spojení, je tu dobrá zpráva – sada AT příkazů je stále kompatibilní a terminály pro GPRS emulují funkci standardního modemu pro analogovou pevnou linku a umožňují i transparentní spojení (z bodu do bodu).

Různé možnosti tarifikace přenosů GPRS

U rozsáhlejších použití GPRS se tarifikuje, jak již bylo zmíněno, podle objemu přenesených dat. Tato varianta je výhodná, pokud celkový objem dat není příliš velký (tj. občas se přenese pouze parametr, číslo apod.). Jakmile objem dat překračuje jistou mez, kterou si musí každý individuálně vyčíslit podle aktuálních nabídek a podmínek mobilních operátorů, vyplatí se zvolit paušální tarifikaci. U obou variant zákazník neplatí za dobu strávenou přenosem, a je tak neustále on-line, což je hlavní výhoda tohoto typu datového spojení. Data není zapotřebí nijak ukládat a pak najednou přenášet, jako je tomu u vytáčeného spojení, ale lze je zpracovávat a dopravovat do centrály postupně, průběžně, během libovolně dlouhé doby, a to za stejné peníze.

Dostupnost

K výrobkům firmy Insys jsou k dispozici kompletní kvalitní uživatelské příručky v českém jazyce, obsahující technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT příkazů. Výrobky vyhovují homologačním podmínkám a nesou značku CE. Pro ČR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microlectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i poprodejní podporu zákazníků a věnuje se vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice i inovacím současného sortimentu výrobků.

Lubomír Kuchynka,
Insys Microelectronics CZ, s. r. o.

Insys Microelectronics CZ, s. r. o.
Klatovská 169
321 03 Plzeň
tel.: 777 651 188, 377 429 952
e-mail: lkuchynka@insys-tec.de
http://www.insys-tec.cz