Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Přenosný detektor plynů

číslo 12/2004

Přenosný detektor plynů

Elektronické přístroje velmi rychle pronikají i do plynárenství. Poté, co se rozšířili do oblasti stacionárních řídicích a regulačních systémů, bez kterých si rozvod a používání topného plynu již nelze představit, se elektronické přístroje postupně prosazují i v servisní a revizní činnosti. Ke své práci používá tyto přístroje stále více pracovníků vykonávajících revizní nebo servisní kontroly rozvodů a spotřebičů plynu. Protože při servisním (popř. revizním) zásahu do plynového spotřebiče je obvykle nutné zkontrolovat nebo změřit větší počet veličin, je výhodné, umožňuje-li používaný servisní přístroj změřit všechny potřebné parametry. Jedním z univerzálních přístrojů vhodných pro pracovníky v plynárenství je přenosný víceúčelový detektor GD500 (obr. 1).

Obr. 1.

Detektor GD500 patří do kategorie moderních profesionálních servisních přístrojů. Je určen především pro zjišťování zdrojů úniku plynu. K vlastnímu přístroji lze však připojit několik různých sond pro měření vybraných veličin. Naměřené údaje je možné ukládat do vnitřní paměti přístroje a po jednoduchém propojení je zobrazit na displeji počítače či vytisknout na tiskárně.

GD500 umožňuje zjišťovat:

  • výskyt výbušných plynů v prostoru nebo jejich únik z rozvodů,
  • výskyt oxidu uhelnatého v prostoru,
  • tlak plynu v různých rozsazích,
  • teplotu plynných i kapalných médií.

Měřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji s možností podsvícení. Překročení nastavené hodnoty je signalizováno akusticky. Uživatel si může přístroj jednoduše nastavit prostřednictvím přehledných nabídek na displeji. Přístroj je napájen z vnitřních akumulátorů, jejichž stav a dobíjení jsou průběžně kontrolovány. V případě potřeby lze detektor GD500 provozovat s připojeným síťovým adaptérem.

Současná nabídka sond, které je možné k přístroji připojit, pokrývá základní potřeby pracovníků plynárenského oboru. Do budoucna se počítá s dalším postupným rozšiřováním jejich sortimentu. Z dostupných sond pro GD500 lze zmínit např.:

Obr. 2.
  • sondy PS50 a PS51 pro detekci úniku hořlavých plynů: obě sondy využívají žhavené polovodičové čidlo, liší se odebíraným příkonem a tím i dobou provozu na jedno nabití akumulátorů,

  • sondu PS56 pro detekci oxidu uhelnatého v ovzduší (obr. 2): používá elektrochemické čidlo a slouží především jako náhrada klasických detekčních trubiček,

  • šest typů sond pro měření tlaku plynu: nabídka pokrývá široký rozsah činností od měření velmi malých rozdílů tlaků při zjišťování tahu komína, přes měření v nízkotlakových rozvodech (náhrada klasického skleněného tzv. U-manometru) až po měření tlaků do 6 MPa,

  • dva typy teplotních sond T205 a T405: sondy jsou určeny pro měření teploty plynného nebo kapalného média; liší se použitým snímačem teploty (Pt nebo Ni); k přístroji GD500 lze připojit i jiné, zákaznické varianty snímače teploty – např. příložné provedení pro měření teploty vnějšího povrchu potrubí.

Přenosné detektory GD500 jsou nové výrobky, které vycházejí z osvědčených přístrojů řad GD110 a GD200. Jejich hlavním cílem je poskytnout revizním a servisním pracovníkům v oboru plynových spotřebičů a rozvodů plynu technické zázemí potřebné ke kontrolám a seřizování těchto zařízení.

Stanislav Pechal,
J. T. O. System, s. r. o.

J. T. O. System, s. r. o.
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: 571 843 343, 602 546 347
fax: 571 842 338
e-mail: posta@jto.cz
http://www.jto.cz

Inzerce zpět