Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Přenosné kalibrátory značky Fluke

Společnost Fluke je světoznámý výrobce profesionálních měřicích přístrojů a kalibrátorů. Tento článek se zaměřuje zejména na přenosné kalibrátory termočlánkových a odporových snímačů teploty. 

Průmyslová výroba klade na přesnost výrobních zařízení vysoké požadavky. Náročné provozní prostředí může časem způsobovat změnu jejich přesnosti a přesnosti jejich snímačů, což ovlivňuje provoz a bezpečnost výrobních zařízení. Údržba a kalibrace těchto zařízení často vyžadují speciální znalosti.

Americká společnost Fluke je světovým lídrem v oblasti profesionálních elektrických měřicích přístrojů. Její výrobky splňují přísné standardy kvality a vynikají svou bezpečností, velkou odolností a přesností. Ve svém portfoliu má značka Fluke také celou řadu kalibrátorů určených pro co nejjednodušší kalibraci a měření. Tyto přístroje pomohou uživatelům zajistit, aby provozní měřicí přístroje pracovaly v očekávaných mezích. Na výběr jsou kalibrátory elektrických i neelektrických veličin – kalibrátory proudových smyček, multifunkční kalibrátory a jednoúčelové a multifunkční kalibrátory teploty i tlaku.

Co se týče kalibrátorů teploty, v nabídce firmy Fluke je několik přístrojů, pomocí nichž je možné vysoce přesně měřit teplotu a ověřovat snímače teploty. Tyto přístroje také simulují výstupy různých senzorů, a umožňují proto testovat převodníky a měřicí přístroje. Jsou kompaktní, lehké a odolné proti prachu a stříkající vodě.

Pro uživatele, kteří hledají vysoce přesný, snadno použitelný jednoúčelový kalibrátor teploty, jsou vhodnou volbou měřicí přístroje 712B a 714B (obr. 1). Kalibrátor odporových snímačů teploty Fluke 712B měří čtrnáct různých typů odporových senzorů teploty RTD, simuluje je a tvoří zdroj jejich signálů. Kalibrátor termočlánkových snímačů teploty Fluke 714B měří a simuluje sedmnáct různých typů termočlánků a napětí na úrovni milivoltů. Obě funkce kombinuje kalibrátor teploty Fluke 724, který je určen k měření výstupu a simulaci deseti typů termočlánků a sedmi typů RTD. Navíc měří i odpor, napětí, proud (v řádu miliampérů) a současně napájí proudovou smyčku.

Multifunkční kalibrační přístroje Fluke vyšší řady umožňují kalibrovat „téměř cokoliv“. Tyto přístroje snímají a měří širokou škálu veličin – zajišťují měření napětí, proudu, odporu, teploty (odporovými i termočlánkovými senzory) nebo frekvence. Poskytují zdroj napájení proudové smyčky a simulují napětí, proud (v řádu miliampérů), výstupy termočlánků a RTD, generují frekvenci, odpor a tlak pro kalibraci snímačů. Snímače jsou v průběhu testu napájeny přímo přístrojem a současně je měřen proud v miliampérech. Modely Fluke 725 a 725EX měří dvanáct typů termočlánků a sedm typů RTD. Verze 725EX (obr. 2) je určena pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu. Přístroj Fluke 726 vyniká svou základní přesností 0,01 %.

Nejvyšší modely kalibrátorů, Fluke 753 a Fluke 754 (obr. 3), umožňují správu dat a tvorbu protokolů vytvořených na základě provedených měření. Prostřednictvím rozhraní USB lze do přístroje stahovat postupy, seznamy a pokyny a odesílat data pro tisk, archivaci a analýzu. Přístroje jsou vybaveny grafickým displejem a Li-ion baterií s výdrží více než 8 h. Model Fluke 754 je navíc vhodný pro kalibraci, údržbu a diagnostiku zařízení s komunikací HART.

Více informací o těchto přístrojích lze získat od autorizovaného distributora společnosti Fluke, firmy GHV Trading, spol. s r. o., a na internetových stránkách www.ghvtrading.cz.

 

Ing. Lenka Klimešová, GHV Trading spol. s r. o.

Obr. 1. Kalibrátor termočlánkových snímačů teploty Fluke 714B

Obr. 2. Jiskrově bezpečný multifunkční provozní kalibrátor Fluke 725ex

Obr. 3. Špičkový multifunkční provozní kalibrátor Fluke 754