Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Přenosné detektory hořlavých a toxických plynů

Jedním ze zdůrazněných témat veletrhu IFAT 2008, specializovaného na ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství, který se uskuteční 5. až 9. května 2008 v Mnichově, budou přenosné detektory hořlavých a toxických plynů.
Přenosné detektory hořlavých a toxických plynů najdou uplatnění především při pobytu osob ve špatně větraných prostorech, šachtách, tancích, kanálech apod. Na rozdíl od pevných detektorů, které jsou zpravidla vybaveny jen specifickým senzorem pro daný plyn, bývají přenosné přístroje univerzálnější. Používají se v nich nejrůznější senzory, např. elektrochemické pro toxické plyny a kyseliny,VVVV nebo infračervené pro měření CO2. Ty by bylo možné použít i pro měření obsahu hořlavých plynů a par, ale u přenosných přístrojů tato metoda nedosahuje přesnosti požadované normou, a proto je zde nejběžnější využití metody katalytického spalování.
 
Zpřísňující se zákonné normy a specifické požadavky uživatelů jsou hlavním motorem vývoje v tomto oboru. Pro měření malých koncentrací plynů a par např. na pracovištích jsou zapotřebí velmi citlivé přístroje. Musí spolehlivě rozeznat překročení povolené koncentrace, ale naproti tomu by neměly spustit falešný poplach. U mnoha plynů se nestanovuje okamžitá maximální koncentrace, ale sleduje se dlouhodobý výskyt nižších koncentrací nežádoucího plynu v prostředí.
 
Bezprostřední vliv na měřicí techniku mají změny norem a předpisů. Například v USA byla nedávno zpřísněna hraniční koncentrace methanu v pracovním prostředí: zatímco dříve to bylo 10 % z dolní meze výbušnosti (tj. 4 400 ppm), nyní je to 1 000 ppm. To vyžaduje novou, citlivější měřicí techniku.
 
Další výzvou jsou nové nebezpečné látky, spojené s moderními výrobními postupy. Pro to, aby obsluha zařízení mohla být před těmito látkami spolehlivě chráněna, musí výrobci detektorů vyvíjet nové senzory.
 
Obecný trend směřuje k několikasenzorovým detektorům, schopným zjišťovat až šest různých plynů. Hmotnost i rozměry detektorů jsou stále menší, a samy přístroje přitom odolnější. V podstatě všechny jsou prachotěsné a alespoň částečně odolné proti vodě. Přes velký rozsah funkcí musí být jejich obsluha co nejjednodušší a intuitivní. Kromě optického a akustického alarmu některé z nich upozorňují obsluhu na nebezpečí i vibracemi. K detektorům se dodávají dokovací stanice, určené kromě nabíjení baterií současně i ke kontrole funkce detektoru a k přenosu uložených údajů do podnikové databáze.
 
Zájemci o tyto detektory a další techniku, vhodné pro odpadové hospodářství a techniku pro ochranu životního a pracovního prostředí, jsou zváni do Mnichova na veletrh IFAT 2008. Bližší informace najdou na www.ifat.de
(Bk)