Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Premiéra veletrhu Electron

V Pražském veletržním areálu (PVA) v Letňanech se ve dnech 12. až 16. dubna konal první ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky, Electron 2011. Ve třech výstavních halách na ploše 7 510 m2 představilo své produkty 297 firem a organizací z jedenácti zemí. Vystavovatele a doprovodné akce navštívilo celkem 19 894 zájemců. Poté, co se letos veletrh Amper přesunul do Brna, zůstal Electron téměř jedinou příležitostí pro firmy z oboru automatizace vystavovat své výrobky v Praze. Této možnosti by jistě využilo více podniků, kdyby se veletrhy Electron a Amper s identickým zaměřením nekonaly jen dva týdny po sobě. Cílovou návštěvnickou skupinou veletrhu Electron jsou především odborníci ze západní poloviny České republiky. Několik firem vystavovalo na obou soupeřících veletrzích i přesto, že měly pouhý týden na přemístění svých stánků z Brna do Prahy. Druhý den veletrhu, 13. dubna, byly na slavnostím večeru v hotelu Ambassador Zlatá Husa vyhlášeny vítězové soutěží Grand Prix o nejinovativnější výrobek a Top Expo za nejlepší veletržní expozice.
 

Ceny Grand Prix

 
Z četných výrobků přihlášených do soutěže Grand Prix vybrala odborná porota tři vítěze a navíc udělila pět čestných uznání. Vítězi soutěže Grand Prix bez určení pořadí se staly dále uvedené společnosti.
 
Firma Eaton Elektrotechnika byla oceněna za měřicí moduly XMC určené pro použití s jističi NZM (obr. 1), které lze instalovat přímo na přívodní kabely jističů nebo na montážní panel. Měří a zobrazují elektrické napětí do 690 V AC, proud až 300 A (500 A), činný, jalový a zdánlivý výkon a účiník. Třída přesnosti měření je 1.
 
Společnost Hager Electro získala Grand Prix za motorový přepínač sítí 20 až 160 A ve čtyřpólovém provedení, který umožňuje automatické přepínání mezi dvěma napájecími obvody (síť/diesel, síť/síť). Vyhodnocuje stav sítě podle aktuálních hodnot a automaticky přepíná na záložní zdroj nebo síť.
 
Společnost Turck byla oceněna za zařízení Poka Yoke, které hlídá správné vykonání operací při ruční montáži. Pracovník má
k dispozici operátorský panel, který ukazuje správný postup. Optické závory u jednotlivých zásobníků se součástkami hlídají, zda pracovník vyjímá součástky ve správném pořadí. Chybné operace jsou signalizovány světelnými indikátory.
 
Čestná uznání poroty Grand Prix obdržely společnosti:
  • Dehn+Söhne GmbH + Co. KG za systémy správy používaných přepěťových ochran (přepěťová ochrana s předstihem upozorňuje na stav, kdy se chýlí ke konci její životnost),
  • Elko EP za inteligentní elektroinstalaci iNELS Multimedia, umožňující ovládat domovní instalace prostřednictvím obrazovky televize,
  • Kopos Kolín za elektroinstalační prvky k zabudování do zateplení fasády, – SMA Czech Republic za střídač typu Sunny Central 800 CP pro solární elektrárny.

Ceny Top Expo

 
V soutěži Top Expo byly výstavní expozice hodnoceny ve třech kategoriích podle velikosti (obr. 2). Mezi největšími stánky, nad 200 m2 byla jako nejlepší vyhodnocena exozice společnosti Lapp Kabel. Zástupci společnosti RS Česká Republika získali ocenění za nejlepší expozici v kategorii do 50 m2., zvítězila společnost ABB. V kategorii do 100 m2
 

Doprovodný program

 
V přednáškových sálech veletržního areálu v době veletrhu nepřetržitě probíhaly četné konference a semináře. Mnohé z nich byly věnovány obnovitelným zdrojům energie, např. hned první den, 12. dubna, uspořádala Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie celodenní konferenci Den obnovitelných zdrojů energie. Společnost Dehn+Söhne pozvala návštěvníky na seminář Fotovoltaický zdroj na střeše a blesk s přepětím. Zájemci o podnikání ve fotovoltaice si mohli poslechnout přednášku Investice do fotovoltaiky a obnovitelných zdrojů energie v Bulharsku a Rumunsku. O dva dny později, 14. dubna, se uskutečnil seminář Revize fotovoltaických elektráren a konference Budoucnost fotovoltaiky v České republice.
 
Z bohatého doprovodného programu jmenujme dále semináře a konference: Elektromobilita (pořadatel: eMOpark), Moderní elektronické součástky (časopis DSP), Smart Metering (Česká technologická platforma Smart Grid), Chytré sítě (ČEZ), E3 = Elektronika + Energie + Efektivnost (časopis Sdělovací technika), semináře Murrelektronik na veletrhu Electron 2011 atd.
 

Electron 2012

 
Pořadatel veletrhu, společnost ABF, zve již nyní vystavovatele i návštěvníky na druhý ročník veletrhu Electron, který se bude konat v termínu 13. až 16. března 2012 a bude rozšířen o souběžné veletrhy For Energo a For Automation. Vystavovatelům, kteří se přihlásí do 30. 6. 2011, nabízí pořadatel zvýhodněnou cenu za výstavní plochu. Více informací lze najít na www.electron.cz.
(ev)
 
Obr. 1. Měřicí modul XMC určený pro použití s jističi NZM, za který získala společnost Eaton Elektrotechnika cenu v soutěži inovativních výrobků Grand Prix na veletrhu Electron 2011

Obr. 2. Dva stánky oceněné v soutěži Top Expo o nejlepší výstavní expozici: a) stánek společnosti ABB v kategorii nad 200 m2, b) stánek společnosti Lapp Kabel v kategorii do 100 m2