Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Premiér Nečas nabídl ČNOPK spolupráci na koncepci odborného vzdělávání v ČR

V otevřeném dopise vládě ČR požadovala Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) jménem svých členů, aby se odborné vzdělávání více přiblížilo praxi, podobně jako je tomu v německém duálním systému odborného vzdělávání (viz Automa 6/2012, str. 6). Aby mohla být i v budoucnu zajištěna konkurenceschopnost České republiky, požadovaly firmy v dopise strukturální změny systému odborného vzdělávání. Otevřený dopis podepsalo 40 podniků, k nimž patří i významné česko-německé firmy Škoda Auto, E.ON, Kaufland, RWE, Siemens nebo Bosch. Tyto podniky v ČR společně vytvářejí více než 100 000 pracovních příležitostí. Premiér Nečas ve své odpovědi ČNOPK nabídl, aby vyslala svého zástupce do odborné skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Tato skupina bude připravovat opatření pro zlepšení kvality odborného vzdělávání. ČNOPK se kromě toho bude dále zasazovat o užší spolupráci firem a vzdělávacích institucí.

V odpovědi na otevřený dopis premiér Nečas připouští, že spolupráce mezi školami a podniky má stále rezervy. Současně vyjmenovává kroky, které MŠMT v tomto směru podniklo nebo projekty, které chce realizovat v budoucnu. ČNOPK tyto aktivity ministerstva vítá a chce prostřednictvím konkrétních návrhů a úspěšných příkladů z praxe přispět k úspěchu jeho odborné skupiny. „Pozitivní odezva premiéra Nečase na náš podnět a pozvání zástupce ČNOPK do pracovní skupiny, která bude připravovat opatření pro zlepšení odborného vzdělávání, nás velmi těší. Představenstvo ČNOPK rozhodlo, že se této úlohy ujme Pavel Roman, člen představenstva ČNOPK a vedoucí oddělení komunikace ve firmě Robert Bosch odbytová s. r. o.,“ vysvětluje Rudolf Fischer, prezident ČNOPK.

Otevřeným dopisem a účastí v pracovní skupině MŠMT pokračuje ČNOPK ve svých již přibližně patnáctiletých aktivitách, které mají za cíl kvalitní a na praxi zaměřené odborné vzdělávání v ČR. Tato iniciativa úzce souvisí s letošním tématem roku ČNOPK, které zní „Společně pro odbornou pracovní sílu a inovaci“.    

(ed)