Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Přehled trhu

Přehled trhu v časopise Automa slouží čtenářům k rychlé orientaci v nabídce výrobků na trhu. Zde jsou představeny převodníky a komunikační moduly s bezdrátovým přenosem.

Typy úloh, pro které jsou vhodná zařízení uvedená v přehledu trhu

V tabulce přehledu trhu převodníků a komunikačních modulů s bezdrátovým přenosem dat na str. 26 až 30 jsou v řádku „Typ úloh“ uvedeny třídy 0 až 5. Tyto třídy jsou vysvětleny v tab. 1 tak, jak byly definovány výborem ISA100 ustaveným organizací ISA (International Society of Automation).
 

Typy úloh pro zařízení s bezdrátovým přenosem dat podle ISA 100

třída 0
bezpečnostní úlohy
 
třída 1
přímé řízení v uzavřené smyčce (časově kritické úlohy)
 
třída 2
řízení v uzavřené smyčce (úlohy s menšími požadavky na dobu odezvy)
 
třída 3
řízení v otevřené smyčce (obvykle s účastí lidské obsluhy)
 
třída 4
dohled a diagnostika (zasílání alarmů, událostmi řízená údržba)
 
třída 5
přenos dat bez přímého vlivu na řízení výroby (přenos dat pro preventivní údržbu, zálo­hování konfiguračních souborů, přenos uložených výrobních záznamů)